Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2021

 

Návštěvnost Zlínského kraje se ve druhém čtvrtletí letošního roku odrazila ode dna. V hromadných ubytovacích zařízeních se na území Zlínského kraje ubytovalo 89,6 tis. hostů, z toho 6,6 tis. ze zahraničí. Meziročně se počet hostů zvýšil o 33,3 tis. osob. Jednalo se o nárůst 59,0 %. Počet přenocování vzrostl o 105,9 tis. na 282,0 tis., tj. nárůst 60,2 %. Návštěvnost Zlínského kraje se dostává do kladných čísel, ale předcovidové úrovně v roce 2019 dosaženo zatím nebylo ani z poloviny.

2. čtvrtletí 2021

Ve 2. čtvrtletí letošního roku navštívilo Zlínský kraj a současně se zde v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) ubytovalo 89,6 tis. hostů, tedy o 33,3 tis. více než za stejné období roku předchozího. Meziroční nárůst představoval 59,0 %. Takto výrazný přírůstek byl způsoben nárůstem zahraničních návštěvníků o 116,9 % a současně návštěvníků domácích o 55,7 %.

Hosté z tuzemska, tzv. rezidenti, představovali 92,6 % celkového počtu hostů Zlínského kraje, tedy 83,0 tis. osob. Meziročně jejich počet vzrostl o 29,7 tis. osob. Hosté ze zahraničí, tzv. nerezidenti, představovali 7,4 % celkového počtu hostů Zlínského kraje, tj. 6,6 tis. osob, což je meziroční nárůst o 3,6 tis. osob.
 

Tab. 1  Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 2. čtvrtletí 2021 

Do hromadných ubytovacích zařízení na území České republiky přijelo ve 2. čtvrtletí letošního roku 1,6 mil. hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 51,3 %. Rezidenti tvořili 85,3 % (tj. 1,3 mil.) návštěvníků, nerezidenti 14,7 % (230,1 tis.). Nejvíce hostů (252,4 tis.) navštívilo Prahu. Následoval kraj Jihomoravský (190,9 tis.) a Jihočeský (149,9 tis. hostů).

Graf 1  Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

 

Graf 2  Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2021 podle zemí

 

 

Ve všech krajích České republiky návštěvníků přibylo. Největší meziroční přírůstek hostů zaznamenala Praha (o 90,0 %), kraj Karlovarský (o 72,0 %), Moravskoslezský (o 59,4 %) a Zlínský (o 59,0 %). V ostatních krajích se meziroční nárůst pohyboval od 24,2 % (Jihočeský kraj) po 52,9 % (Kraj Vysočina).

Ve Zlínském kraji se ve 2. čtvrtletí letošního roku v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 6 607 zahraničních návštěvníků (podle státního občanství). Nejpočetnější skupinu tvořili hosté ze Slovenska (2 510 osob), tj. 38,0 % zahraničních návštěvníků. Následovali hosté z Německa (831 osob), Polska (770), Rakouska (326), Ukrajiny (291), Itálie (250), Francie (214) a Maďarska (157). Za nimi se pak řadili hosté z ostatních zemí Evropy i světa.

Ve 2. čtvrtletí letošního roku vzrostl také počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních na území Zlínského kraje, a to na 282,0 tis. Z toho domácí hosté zajistili 266,1 tis. přenocování a zahraniční hosté 15,9 tis. Meziročně se celkový počet přenocování zvýšil o 60,2 %, tedy o 105,9 tis. U rezidentů se jednalo o nárůst 56,8 %, u nerezidentů o 150,4 %.

Tab. 2  Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 2. čtvrtletí 2021 

V České republice bylo ve 2. čtvrtletí 2021 evidováno 4,2 mil. přenocování. Z toho rezidenti zajistili 3,7 mil. nocí (86,7 %) a nerezidenti 564,8 tis. nocí (13,3 %). Nejvíce přenocování, a to bez rozlišení na rezidenty a nerezidenty, evidovala Praha (530,9 tis.), následoval kraj Karlovarský (422,4 tis.), Jihomoravský (422,0 tis.) a Jihočeský (418,7 tis.). Ostatní kraje se pohybovaly v rozmezí od 150,3 tis. (Kraj Vysočina) po 391,8 tis. přenocování (Královéhradecký kraj).

Ve všech krajích České republiky došlo k meziročnímu zvýšení počtu přenocování. Na celorepublikové úrovni se jednalo o nárůst 56,1 % na 4,2 mil. přenocování, přičemž rezidenti strávili v ubytovacích zařízeních o 50,3 % více nocí než vloni, nerezidenti o 108,5 %.
 

Vývoj v 1. až 2. čtvrtletí 2021 

Do Zlínského kraje přijelo během prvního pololetí roku 2021 a v hromadných ubytovacích zařízeních se ubytovalo 103,5 tis. hostů, což je o 38,9 % méně než za stejné období roku 2020. Ze zahraničí přijelo 8,6 tis. návštěvníků, z tuzemska pak 94,8 tis. Jedná se o meziroční pokles zahraničních hostů o 53,0 % a domácích hostů o 37,2 %.

Českou republiku během prvního pololetí roku 2021 navštívilo 1,9 mil. hostů, z toho 1,6 mil. rezidentů a 286,2 tis. nerezidentů. Nejvíce hostů, bez rozlišení na rezidenty a nerezidenty, navštívilo Prahu (334,5 tis.). Následoval kraj Jihomoravský (218,3 tis. hostů) a Jihočeský (167,1 tis. hostů).  

Počet přenocování během prvního pololetí letošního roku dosáhl ve Zlínském kraji 347,0 tis., což je meziročně méně o 32,9 %. Zahraniční návštěvníci v hromadných ubytovacích zařízeních na území Zlínského kraje v první polovině roku 2021 strávili 20,6 tis. nocí, domácí návštěvníci 326,4 tis. nocí. Jedná se o meziroční pokles 53,7 % u nerezidentů a 30,9 % u rezidentů.
 

Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021


V prvním pololetí letošního roku bylo v České republice evidováno 5,3 mil. přenocování, z toho u hostů z tuzemska se jednalo o 4,6  mil. nocí a u hostů ze zahraničí o 731,4 tis. nocí. V rámci celé České republiky klesl počet přenocování o 55,0 %. Na úrovni krajů se nejvíce snížil v Praze (75,5 %). Ostatní kraje se pohybovaly v rozpětí poklesu od 25,9 % (Jihomoravský kraj) po 69,8 % (Liberecký kraj).

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 963
E-mail: monika.kazdova@czso.cz

 

  • Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2021
  • Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 2. čtvrtletí 2021
  • Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 2. čtvrtletí 2021
  • Hosté v HUZ v České republice podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2021