Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2020

 

Ve 4. čtvrtletí 2020 se v hromadných ubytovacích zařízeních na území Zlínského kraje ubytovalo 34,5 tis. hostů, z toho 2,7 tis. ze zahraničí. Meziročně se celkový počet hostů snížil o 124,4 tis. osob. Počet přenocování poklesl o 283,1 tis. na 135,1 tis. nocí. Celosvětová pandemie a podzimní omezení mezinárodního pohybu osob ovlivnili cestovní ruch, který měl za následek výrazné snížení počtu hostů včetně jejich přenocování.

4. čtvrtletí 2020

Zlínský kraj ve 4. čtvrtletí roku 2020 navštívilo a v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) se ubytovalo 34,5 tis. hostů, tedy o 124,4 tis. méně než za stejné období roku předchozího. Meziroční pokles představoval 78,3 %. Takto výrazný úbytek byl způsoben poklesem zahraničních návštěvníků o 89,3 % a současně domácích návštěvníků o 76,2 %.

Hosté z tuzemska, tzv. rezidenti, představovali 92,2 % celkového počtu hostů Zlínského kraje, tedy téměř 31,8 tis. osob. Meziročně jejich počet klesl o 101,9 tis. osob, tedy o 76,2 %. Hosté ze zahraničí, tzv. nerezidenti, představovali 7,8 % celkového počtu hostů Zlínského kraje, tj. 2,7 tis. osob, což je meziroční pokles o 22,4 tis. osob.

Tab. 1  Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 4. čtvrtletí 2020

Tabulka 1: Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 4. čtvrtletí 2020

Českou republiku ve 4. čtvrtletí 2020 navštívilo a současně se v hromadných ubytovacích zařízeních na jejím území ubytovalo 662,8 tis. hostů. Rezidenti tvořili 84,3 % (tj. 558,5 tis.) návštěvníků, nerezidenti 15,7 % (104,3 tis.). Nejvíce rezidentů (98,3 tis.) i nerezidentů (48,5 tis.) navštívilo Hlavní město Prahu. Následoval Jihomoravský kraj s 58,7 tis. rezidenty a 11,5 tis. nerezidenty.

Graf 1  Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Graf 1: Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Graf 2  Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí podle zemí

Graf 2: Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí podle zemí

 

Celosvětová pandemie značně omezila možnost cestování. Ve všech krajích České republiky návštěvníků ubylo. Největší meziroční pokles hostů (o 92,9 %) zaznamenalo Hlavní město Praha. V ostatních krajích se meziroční pokles pohyboval od 73,7 % (Pardubický kraj) po 85,0 % (Jihočeský kraj).

Ve 4. čtvrtletí 2020 přijelo do Zlínského kraje a v hromadných ubytovacích zařízeních se ubytovalo 2 676 zahraničních návštěvníků. Nejpočetnější skupinu tvořili hosté ze Slovenska (728 osob), tj. 27,2 % zahraničních návštěvníků. Následovali hosté z Polska (308 osob), Německa (254), Francie (215), Ukrajiny (207), Itálie (166) a Rumunska (122). Za nimi se pak řadili v jednotkách či desítkách jednotek hosté z ostatních zemí Evropy i světa.

Vzhledem k omezené možnosti cestování klesl ve 4. čtvrtletí 2020 počet přenocování hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních ve Zlínském kraji na 135,1 tis. nocí. Z toho domácí hosté zajistili 127,5 tis. přenocování a zahraniční hosté 7,6 tis. přenocování. Meziročně se celkový počet přenocování snížil o 67,7 %, tedy o 283,1 tis. nocí. U rezidentů se jednalo o pokles 64,5 %, u nerezidentů o 87,0 %.

Tab. 2  Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 4. čtvrtletí 2020

Tabulka 2: Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů  ve 4. čtvrtetí 2020

 

V České republice bylo ve 4. čtvrtletí 2020 evidováno 2 117,6 tis. přenocování. Z toho přenocování rezidentů tvořilo 86,8 % (1 838,9 nocí) a nerezidentů 13,2 % (278,7 nocí). Nejvíce přenocování, bez rozlišení na rezidenty a nerezidenty, evidovalo Hlavní město Praha (318,2 tis. nocí), následoval kraj Karlovarský (267,4 tis.) a Královéhradecký (205,0 nocí). Ostatní kraje se pohybovaly v rozmezí od 58,3 tis. přenocování (Kraj Vysočina) po 188,0 tis. přenocování (Moravskoslezský kraj).

Ve všech krajích České republiky došlo k meziročnímu snížení počtu přenocování. Na celorepublikové úrovni se jednalo o pokles 81,3 % na 2 117,6 tis. přenocování, přičemž přenocování rezidentů se snížilo o 62,4 %, nerezidentů o 95,7 %.

Vývoj v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Do Zlínského kraje během roku 2020 přijelo a v hromadných ubytovacích zařízeních se ubytovalo 496,8 tis. hostů, což je o 38,5 % méně než během roku 2019. Ze zahraničí v roce 2020 přijelo 42,9 tis. návštěvníků, z tuzemska pak 453,9 tis. Jedná se o meziroční pokles zahraničních hostů o 65,3 % a domácích hostů o 33,7 %.

Českou republiku během roku 2020 navštívilo 10 777,7 tis. hostů, z toho 7 994,1 tis. rezidentů a 2 783,6 tis. nerezidentů. Nejvíce hosté, bez rozlišení na rezidenty a nerezidenty, navštívili Hlavní město Prahu (2 178,3 tis.). Následoval kraj Jihomoravský (1 162,3 tis. hostů) a kraj Jihočeský (1 102,9 tis. hostů).  

Počet přenocování za celý rok 2020 dosáhl ve Zlínském kraji 1 601,5 tis. nocí, což je meziročně méně o 29,5 %. Zahraniční návštěvníci v hromadných ubytovacích zařízeních na území Zlínského kraje v roce 2020 strávili 106,3 tis. nocí, domácí návštěvníci 1 495,2 tis. nocí. Jedná se o meziroční pokles 62,3 % u nerezidentů a 24,9 % u rezidentů.

Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Tabulka 3: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020

 

V České republice bylo v roce 2020 evidováno celkem 31 167,3 tis. přenocování, z toho u hostů z tuzemska se jednalo o 7 375,8 tis. nocí a u hostů ze zahraničí o 23 791,5 tis. nocí. Celkově klesl počet přenocování v rámci celé České republiky o 45,3 %. Na úrovni krajů se nejvíce snížil v Hlavním městě Praha (73,5 %). Ostatní kraje se pohybovaly v rozpětí poklesu od 21,3 % (Liberecký kraj) po 46,5 % (Karlovarský kraj).

  

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 963

E -mail:
monika.kazdova@czso.cz

 

  • Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2020
  • Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 4. čtvrtletí 2020
  • Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 4. čtvrtletí 2020
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020