Cestovní ruch ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

 

V prvním čtvrtletí 2020 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 18,4 % a počet přenocování poklesl o 13,2 %. V lednu a únoru byly vykazovány ještě kladné přírůstky. V měsíci březnu, v jehož průběhu došlo k omezení poskytování ubytovacích služeb, propadl počet hostů o 60,3 %.

Do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) Zlínského kraje přijelo v 1. čtvrtletí letošního roku 108 932 hostů, což představovalo meziroční snížení o 18,4 %, tedy v absolutním vyjádření o 24,6 tis. osob. Převažovali návštěvníci z tuzemska, z celkového počtu představovali 83,8 %. Jejich počet klesl proti stejnému období minulého roku o 18,8 % a dosáhl 91 324 osob. Ze zahraničí přijelo a ubytovalo se 17 608 osob, což je o 16,4 % méně než ve stejném období roku 2019. V absolutním vyjádření je to méně o 3 455 osob.

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 1. Q 2020

Tabulka 1: Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 1. Q 2020

Na úrovni republiky se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 22,2 %, ve Zlínském kraji bylo snížení nižší (18,4 %). Počty příjezdů hostů klesly ve všech krajích. Nejvíce hostů v relativním vyjádření ubylo v Jihočeském kraji (29,3 %), na jižní Moravě (27,9 %) a v Praze (27,4 %). Naopak nejmenší úbytek byl zjištěn v Karlovarském kraji, a to 9,6 %.

Graf 1 Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

 Graf 1: Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve sledovaném období 316 227 nocí, což představuje meziroční snížení o 13,2 %. Je to tedy o 48 tis. nocí méně než v 1. čtvrtletí roku 2019. Zahraniční klientela snížila počet přenocování v ubytovacích zařízeních o 8,1 % na 44 829 nocí. Počet přenocování tuzemských hostů klesl o 14,0 % na 271 398 nocí.

Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 1. Q 2020

Tabulka 2: Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 1. Q 2020

Meziroční pokles počtu přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v celé republice představoval 16,7 %, mezi kraji se pohyboval od 6,2 % (Kraj Vysočina) po 23,7 % (Hl. m. Praha). Výrazněji se snížil počet přenocování u zahraničních hostů (o 20,3 %) než u hostů z tuzemska (o 13,1 %). Podobně tomu bylo i ve většině krajů. Ve Zlínském kraji a v dalších pěti krajích však poklesl v relativním vyjádření více počet přenocování domácích hostů než hostů ze zahraničí.

Zahraničních návštěvníků přijelo od počátku roku do Zlínského kraje 17 608, tedy o 16,4 % méně než v 1. čtvrtletí 2019. Nejpočetnější byli tradičně hosté ze Slovenska, tvořili jednu třetinu zahraničních návštěvníků. Následovali hosté z Německa a Polska, představovali 15,6 a 10,0 %. S odstupem se pak řadili hosté z Rakouska, Ukrajiny a Ruska.

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Zlínského kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2020

Graf 2: Nerezidenti ubytovaní v HUZ Zlínského kraje podle zemí v 1. čtvrtletí 2020

Vezmeme-li v potaz pouze březnové výsledky, pak v tomto měsíci se celkový počet hostů ubytovacích zařízení meziročně snížil o 60,3 % a počet přenocování poklesl o 45,6 %. Počet hostů z tuzemska dosáhl 39,6 % loňské hodnoty a počet zahraničních hostů 40,3 %.

Graf 3 Podíl hostů a přenocování v HUZ Zlínského kraje podle měsíců v 1. čtvrtletí 2020

 Graf 3: Podíl hostů a přenocování v HUZ Zlínského kraje podle měsíců v 1. čtvrtletí 2020

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

  • Cestovní ruch ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2020
  • Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
  • Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 1. čtvrtletí 2020