Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2023

 

Hromadná ubytovací zařízení Zlínského kraje v posledním čtvrtletí roku 2023 monitorovala 156,2 tis. hostů, meziročně o 0,1 % více. Zvýšila se návštěvnost hostů ze zahraničí, počet tuzemských návštěvníků klesl. Počet přenocování se snížil o 1,0 %. V průběhu celého roku 2023 Zlínský kraj navštívilo 829,4 tis. hostů na 2,3 mil. nocí, což znamenalo meziroční nárůst a zároveň převýšení předcovidového roku 2019 o 2,6 % hostů a 0,4 % přenocování.

 

4. čtvrtletí 2023

V posledním čtvrtletí roku 2023 monitorovala hromadná ubytovací zařízení Zlínského kraje 156,2 tis. hostů. Jejich počet se meziročně mírně zvýšil (o 0,2 tis., tj. o 0,1 %). Republikově se počet hostů meziročně zvýšil o 8,5 %. Pouze v krajích Libereckém a Královéhradeckém klesl. Přírůstek ve Zlínském kraji byl mezi kraji nejnižší. Způsobila ho výhradně vyšší návštěvnost hostů ze zahraničí (o 1,1 tis., resp. 5,4 %), počet příjezdů tuzemských návštěvníků klesl (o 0,9 tis., resp. 0,7 %). Rezidenti (tuzemští hosté) v posledním čtvrtletí roku 2023 počtem 133,9 tis. tvořili v kraji 85,7 % klientely, třetí nejvyšší podíl po Vysočině (86,6 %) a Pardubickém kraji (86,1 %). Počet rezidentů klesl v Česku v šesti krajích a počet nerezidentů (zahraničních hostů) ve všech krajích vzrostl.

 

 Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023

Tabulka 1: Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023

 

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Zlínského kraje v letech 2014 až 2023 podle čtvrtletí

Graf 1: Hosté ubytovaní v HUZ Zlínského kraje v letech 2014 až 2023 podle čtvrtletí

 

Mezi 22,3 tis. nerezidenty, kteří ve 4. čtvrtletí 2023 kraj navštívili, převažovali podle státního občanství tradičně návštěvníci ze Slovenska (8,3 tis.), významnější počty tvořili Němci (3,1 tis.), Poláci (1,9 tis.), Rakušané (1,2 tis.), Maďaři (0,8 tis.), Ukrajinci (0,8 tis.), Italové (0,6 tis.), Francouzi (0,5 tis.) a hosté ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (0,5 tis.). Z mimoevropských zemí do hromadných ubytovacích zařízení v kraji přicestovalo nejvíce klientů ze Spojených států amerických (0,5 tis.), z Číny a Jižní Koreje (po 0,2 tis.).

 

Graf 2 Počty nerezidentů a jejich přenocování v HUZ Zlínského kraje ve 4. čtvrtletí 2023 podle zemí
Graf 2: Počty nerezidentů a jejich přenocování v HUZ Zlínského kraje ve 4. čtvrtletí 2023 podle zemí

 

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 strávili 388,2 tis. nocí, o 1,0 % méně než ve stejném období předchozího roku. U nerezidentů počet přenocování meziročně vzrostl o 5,5 %, u domácích hostů o 1,8 % klesl. Celkově hosté v kraji strávili o 3,9 tis. nocí méně. Počet přenocování rezidentů dosáhl 340,8 tis. a nerezidentů 47,4 tis.

 

Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023

 Tabulka 2: Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023

 

Počty přenocování hostů celkem proti čtvrtému čtvrtletí předchozího roku klesly v šesti krajích, nejvíce v Libereckém (o 9,0 %). Pokles ve Zlínském kraji byl nejmenší. Na republikové úrovni se počet přenocování meziročně zvýšil o 6,6 % a nejvyšší navýšení vykázal kraj Hl. m. Praha (o 14,7 %). Ve všech krajích se zvýšil počet přenocování nerezidentů, nejvíce v Jihočeském kraji (o 30,5 %), republikový nárůst vykázal 15,6 %. Počet přenocování rezidentů byl republikově meziročně nižší o 1,8 %. K navýšení došlo pouze v pěti krajích, primárně v Karlovarském kraji (o 3,4 %).

1. až 4. čtvrtletí 2023

V průběhu celého roku 2023 hromadná ubytovací zařízení ve Zlínském kraji zaevidovala celkem 829,4 tis. návštěvníků, o 3,4 % více proti roku 2022. Zároveň se jednalo o 2,6 % vyšší počet vůči předcovidovému roku 2019. Na nárůstu se během roku 2023 podílela jak klientela domácí, jejíž počet vzrostl meziročně o 1,3 %, což byl krajsky desátý nejvyšší nárůst, tak zahraniční, s nárůstem 19,2 %, spolu s Pardubickým krajem zcela nejnižším.

Počet 2 281,8 tis. přenocování v prvním až čtvrtém čtvrtletí 2023 ve Zlínském kraji znamenal meziroční nárůst o 18,5 tis. nocí, relativně o 0,8 %. Proti roku 2019 se jednalo o hodnotu vyšší o 0,4 %. Nárůst v kraji v roce 2023 zapříčinilo výhradně zvýšení počtu přenocování nerezidentů a to o 36,1 tis. (o 17,1 %) neboť u rezidentů došlo ke snížení o 17,6 tis. (o 0,9 %).

 

Tab. 3 Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023

Tabulka 3: Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023

 

 

Další informace naleznete na :

Cestovní ruch - veřejná databáze

Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2023

Cestovní ruch - Kraj

 

 

Kontakt:

Ing. Ludmila Žampachová
Oddělení informačních služeb - KS ČSÚ ve Zlíně
T: 577 004 936
E: ludmila.zampachova@czso.cz

 

 

  • Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2023
  • Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023
  • Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 4. čtvrtletí 2023
  • Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2023