Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2021

 

Zlínský kraj ve 4. čtvrtletí 2021 navštívilo a současně se zde v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 132,2 tis. hostů, z toho 12,3 tis. ze zahraničí. Meziročně se počet hostů zvýšil o 96,9 tis. osob, přičemž mluvíme o nárůstu 274,9 %. Počet přenocování vzrostl o 235,0 tis. na 371,8 tis. nocí, tj. jedná se o navýšení 171,7 %. Při porovnání s předcovidovým 4. čtvrtletím 2019 klesl však objem návštěvnosti Zlínského kraje na úroveň 83,2 %. Tento vývoj byl značně ovlivněn situací v předloňském roce 2020, kdy byly ubytovací služby omezeny z pandemických důvodů a cestovní ruch byl ovlivněn různým stupněm šíření covidových vln v jednotlivých zemích, včetně navazujících restrikcí v cestování.

4. čtvrtletí 2021

Ve 4. čtvrtletí roku 2021 navštívilo a současně se v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) na území Zlínského kraje ubytovalo 132,2 tis. hostů, tedy o 96,9 tis. více než za stejné období roku předchozího. Meziroční nárůst představoval 274,9 %. Tento přírůstek byl způsoben nárůstem zahraničních návštěvníků o 373,5 % a současně domácích návštěvníků o 267,0 %.

Hosté z tuzemska, tzv. rezidenti, představovali 90,7 % celkového počtu hostů Zlínského kraje, tedy 119,8 tis. osob. Meziročně jejich počet vzrostl o 87,2 tis. Hosté ze zahraničí, tzv. nerezidenti, představovali 9,3 % celkového počtu hostů Zlínského kraje, tj. 12,3 tis. osob, což je meziroční nárůst 9,7 tis.

Tab. 1  Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 4. čtvrtletí 2021

Tabulka 1: Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 4. čtvrtletí 2021

Ve sledovaném období přijelo do hromadných ubytovacích zařízení na území České republiky 3,0 mil. hostů, což meziročně představovalo navýšení o 353,5 %. Rezidenti tvořili 65,7 % (tj. 2,0 mil.) návštěvníků, nerezidenti 34,3 % (1,0 mil.). Nejvíce hostů (987,0 tis.) navštívilo Hlavní město Prahu. Následovaly kraje Jihomoravský (292,4 tis.), Královéhradecký (219,9 tis.) a Karlovarský (215,0 tis. hostů).

Ve všech krajích České republiky návštěvníků přibylo. Nejvyšší meziroční přírůstek hostů zaznamenala Praha (o 581,4 %). V ostatních krajích se meziroční nárůst pohyboval od 230,4 % (Moravskoslezský kraj) do 379,8 % (Karlovarský kraj). Zlínský kraj se svými 274,9 % obsadil pomyslné 9. místo.

Příjezdový cestovní ruch byl ovlivněn různým stupněm šíření covidových vln v jednotlivých zemích a na to navazujícími restrikcemi v cestování a přechodu hranic. Z těchto důvodů jsou výsledky zahraniční návštěvnosti za očekáváním mnohých hoteliérů, kteří se před pandemií zaměřovali hlavně na zahraniční klientelu. Návštěvnost z řad cizinců ve Zlínském kraji byla ve 4. čtvrtletí 2021 více než 4,5 krát vyšší oproti posledním měsícům roku 2020, nicméně v porovnání se stejným obdobím roku 2019 klesla na polovinu.

Graf 1  Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Graf 1: Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Ve 4. čtvrtletí minulého roku se v hromadných ubytovacích zařízeních na území Zlínského kraje ubytovalo 12 330 zahraničních návštěvníků (podle státního občanství). Nejpočetnější skupinu tvořili hosté ze Slovenska (4 484 osob), tj. 36,4 %. Následovali hosté z Německa (1 711), Polska (1 073), Rakouska (629), Ukrajiny (499), Itálie (438), Maďarska (421) a Francie (405 osob). Za nimi se pak řadili hosté z ostatních zemí Evropy i světa.

Počet přenocování hostů na území Zlínského kraje poklesl v hromadných ubytovacích zařízeních oproti předchozímu čtvrtletí na 371,8 tis. Z toho domácí hosté zajistili 343,2 tis. přenocování a zahraniční hosté 28,6 tis. přenocování. Meziročně se celkový počet přenocování zvýšil o 171,7 %, tedy o 235,0 tis. U rezidentů se jednalo o nárůst 165,4 %, u nerezidentů o 279,5 %.

Graf 2  Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2021 podle zemí

 Graf 2: Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2021 podle zemí

Tab. 2  Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 4. čtvrtletí 2021

 Tabulka 2: Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 4. čtvrtletí 2021

V České republice bylo ve 4. čtvrtletí 2021 evidováno 7,7 mil. přenocování. Z toho přenocování rezidentů tvořilo 65,1 % (5,0 mil. nocí) a nerezidentů 34,9 % (2,7 mil. nocí). Nejvíce přenocování, bez rozlišení na rezidenty a nerezidenty, evidovala Praha (2,2 mil. nocí). Následovaly kraje Karlovarský (911,7 tis.), Královéhradecký (620,8 tis.) a Jihomoravský (555,9 tis. nocí). Ostatní kraje se pohybovaly v rozmezí od 184,5 tis. (Pardubický kraj) do 463,0 tis. přenocování (Moravskoslezský kraj). Zlínský kraj s 371,8 tis. zaujmul pomyslné 10. místo.

Ve všech krajích České republiky došlo k meziročnímu zvýšení počtu přenocování. Na celorepublikové úrovni se jednalo o nárůst 262,4 % na 7,7 mil. nocí. U rezidentů se počet přenocování zvýšil o 171,5 %, u nerezidentů o 868,6 %.

Vývoj v 1. až 4. čtvrtletí 2021

Během roku 2021 přijelo do Zlínského kraje a v hromadných ubytovacích zařízeních se ubytovalo 554,1 tis. hostů, což je o 10,7 % více než za rok 2020. Ze zahraničí přijelo 43,2 tis. návštěvníků, z tuzemska pak 510,9 tis. U zahraničních hostů se jednalo o nepatrné navýšení 0,6 % a u domácích o 11,6 %.

Českou republiku během minulého roku navštívilo 11,4 mil. hostů, z toho 8,8 mil. rezidentů a 2,6 mil. nerezidentů. Nejvíce hostů, bez rozlišení na rezidenty a nerezidenty, navštívilo Prahu (2,4 mil.). Následoval kraj Jihomoravský (1,3 mil. hostů) a Jihočeský (1,1 mil. hostů). Zlínský kraj s 554,1 tis. hosty obsadil 10. místo.

Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2021

Tabulka 3: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2021

Počet přenocování dosáhl v roce 2021 ve Zlínském kraji 1,7 mil. nocí, což je meziročně o 7,4 % více. Zahraniční návštěvníci v hromadných ubytovacích zařízeních strávili v tomto období na území Zlínského kraje 99,7 tis. nocí, domácí návštěvníci pak 1,6 mil. nocí. U nerezidentů se jednalo o meziroční pokles 5,9 % a u rezidentů o meziroční nárůst 8,3 %.

Za rok 2021 bylo v České republice evidováno 32,0 mil. přenocování, z toho hosté z tuzemska zajistili 25,4 mil. nocí a hosté ze zahraničí 6,5 mil. nocí. V rámci celé České republiky meziročně vzrostl počet přenocování nepatrně, a to o 1,8 %. Na úrovni krajů byl zaznamenán pokles u 4 krajů – Jihočeského (o 1,2 %), Karlovarského (o 2,7 %), Libereckého (o 11,7 %) a Královéhradeckého (o 11,8 %). V ostatních krajích se jednalo o nárůst přenocování od 2,4 % (Plzeňský kraj) po 13,0 % (Jihomoravský kraj). Zlínský kraj s navýšením 7,4 % obsadil 5. místo.

 

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 963
E-mail: monika.kazdova@czso.cz


 

 

  • Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2021
  • Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 4. čtvrtletí 2021
  • Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 4. čtvrtletí 2021
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2021