Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2022

 

Hromadná ubytovací zařízení ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí roku 2022 ubytovala o 18,0 % více hostů ve srovnání se stejným obdobím roku 2021. Počet rezidentů vzrostl o 12,0 %, počet nerezidentů o 75,5 % a ubytovaní hosté zde strávili proti 4. čtvrtletí předešlého roku o 4,7 % více nocí. V průběhu roku 2022 se zde ubytovalo 803,3 tis. hostů na celkem 2,3 mil. nocí. Cestovní ruch v kraji stále ještě nedosáhl úrovně předcovidového roku 2019, hodnoty byly nižší o 0,6 % hostů a 0,5 % přenocování.

 

4. čtvrtletí 2022

Počet 157,0 tis. hostů ubytovaných ve sledovaných zařízeních Zlínského kraje byl v posledním čtvrtletí roku 2022 vyšší o 23,9 tis. proti stejnému období roku předcházejícího a v procentuálním vyjádření vzrostl o 18,0 %. Rezidentů (hostů z tuzemska) přibylo 14,4 tis., resp. 12,0 %, nerezidentů (hostů ze zahraničí) 9,5 tis., resp. 75,5 %. K dosažení úrovně 4. čtvrtletí předcovidového roku 2019 scházelo 1,8 tis. hostů, ačkoliv rezidentů se ubytovalo o 1,2 tis. více, počet zahraničních návštěvníků byl nižší o 3,0 tis. Z celkového počtu hostů ve 4. čtvrtletí roku 2022 tvořili rezidenti 85,9 % a zahraniční návštěvníci jen 14,1 %, nižší podíl nerezidentů měl jen Kraj Vysočina a Pardubický kraj. V Hlavním městě Praze tvořili nerezidenti 75,8 % hostů, v Karlovarském kraji 54,0 % hostů.

 

Tab. 1  Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022

Tabulka 1: Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022

 

Graf 1  Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Graf 1: Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

 

Z počtu 22,1 tis. nerezidentů převažovali více než třetinou hosté ze Slovenska (7,9 tis.), následovali návštěvníci z Německa (3,3 tis.), Polska (1,8 tis.) Rakouska (1,2 tis.), Ukrajiny (1,1 tis.), Itálie (0,7 tis.), Maďarska (0,7 tis), Francie (0,5 tis.). Z mimoevropských zemí do kraje zavítalo a v hromadných ubytovacích zařízeních přenocovalo nejvíce hostů ze Spojených států amerických (0,4 tis.) a Japonska (0,1 tis.).

 

Graf 2  Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2022 podle zemí

 Graf 2: Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2022 podle zemí

 

Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje ve 4. čtvrtletí roku 2022 dosáhlo počtu 393,0 tis. nocí, který se meziročně zvýšil pouze o 4,7 % a byl to z mezikrajského pohledu vůbec nejnižší nárůst. U nerezidentů meziročně počet přenocování vzrostl o 57,7 %, u domácích hostů pouze o 0,2 %. Hosté v kraji strávili celkově o 17,8 tis. více nocí, z toho cizinci navýšili počet přenocování o 17,0 tis. a domácí hosté o 0,8 tis. Počty přenocování vzrostly ve všech krajích s výjimkou rezidentů v Karlovarském kraji, kde došlo jako v jediném k poklesu počtu domácích hostů.

 

Tab. 2  Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022

Tabulka 2: Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022

 

Vývoj v 1. až 4. čtvrtletí 2022

Jednoznačně nejvíce ze všech krajů, o 153,8 %, vzrostl v roce 2022 meziročně počet hostů v Hlavním městě Praze, kde se ubytovalo 6,0 mil. hostů. Ve Zlínském kraji v loňském roce hromadná ubytovací zařízení zaevidovala celkem 803,3 tis. návštěvníků, o 44,7 % více proti roku 2021. Na nárůstu se podílela jak klientela domácí, jejíž počet vzrostl meziročně o 37,8 % a byl to republikově mírně nadprůměrný nárůst, tak zahraniční, s nárůstem vyšším o 125,7 %. Ve srovnání s předcovidovým rokem 2019 byl celkový počet hostů nižší o 5,1 tis. (-0,6 %) při počtu rezidentů vyšším o 20,9 tis. (+3,0 %) a zároveň o 26,0 tis. (-21,0 %) nižším počtu nerezidentů.

Počet 2,3 mil. přenocování hostů v roce 2022 ve Zlínském kraji znamenal meziroční nárůst o 0,5 mil. nocí a byl vyšší o 30,2 %. Proti roku 2019 byl nižší o 0,5 % a menší o 12,5 tis. přenocování hostů.

 

Tab. 3  Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022

Tabulka 3: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022

 

***

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

 

Další informace:

Cestovní ruch – veřejná databáze

Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2022

Cestovní ruch - Kraj

 

 

Kontakt:

Ing. Ludmila Žampachová
Oddělení informačních služeb
T: 577 004 936
E: ludmila.zampachova@czso.cz

 

 

 

  • Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 4. čtvrtletí 2022
  • Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022
  • Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 4. čtvrtletí 2022
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022