Cestovní ruch ve Zlínském kraji v 2. čtvrtletí 2020

 

 

Očekávaný propad návštěvnosti se potvrdil, ve druhém čtvrtletí se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích Zlínského kraje meziročně snížil o 73,6 % a počet přenocování poklesl o 69,4 %. V kraji se ubytovalo 56,6 tis. hostů a strávili tu 175,7 tis. nocí.

2. čtvrtletí 2020

Do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) Zlínského kraje přijelo ve 2. čtvrtletí roku 56,6 tis. hostů, což meziročně představovalo pokles o 73,6 %, v absolutním vyjádření o 157,5 tis. osob. Převažovali návštěvníci z tuzemska, z celkového počtu představovali 94,2 %. Jejich počet dosáhl 53,3 tis. osob a meziročně klesl o 70,7 %, tj. o 128,7 tis. osob. V důsledku omezení mezinárodního pohybu osob se výrazně snížil počet zahraničních návštěvníků. Ze zahraničí přijelo a ubytovalo se 3,3 tis. osob, tedy o 89,8 % méně než ve stejném období minulého roku. V absolutním vyjádření tento pokles představuje 28,8 tis. osob.

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 2. Q 2020

 Tabulka 1: Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 2. Q 2020

Z hlediska měsíců byl jednoznačně nejméně příznivým měsícem duben, kdy se v HUZ ubytovalo 1,4 tis. hostů, tedy 2,4 % ze všech hostů ve 2. čtvrtletí. V následujícím měsíci vzrostl počet hostů pětinásobně na 7,2 tis. osob. Výrazně pak narostl počet hostů v červnu, kdy se zvýšil na 48,1 tis. osob. To představuje 60 % skutečnosti v červnu roku 2019.

Graf 1 Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle měsíců

 Graf 1: Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle měsíců

 

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve sledovaném období 175,7 tis., tedy o 69,4 % méně než ve stejném období předchozího roku. Pokles byl zaznamenán jak u domácí klientely (o 66,4 %), tak u zahraničních hostů (o 90,7 %). Počet přenocování hostů z tuzemska klesl o 334,8 tis., hostů ze zahraničí o 63,9 tis. nocí.

Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 2. Q 2020

Tabulka 2: Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 2. Q 2020

 

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení poklesla plošně ve všech krajích. Nejvýraznější propad se projevil v Hl. m. Praze, kde pokles počtu ubytovaných činil 93,6 % a počet přenocování se snížil o 94,9 %. Naopak nejmenší propad v počtu přenocování byl zjištěn shodně ve Zlínském a Královéhradeckém kraji. V počtu hostů pak v Pardubickém, Královéhradeckém a Zlínském kraji.

Zahraničních hostů se v kraji ubytovalo 3 289 a ve srovnání s počtem zahraničních návštěvníků ve stejném období minulého roku to byla jen desetina. Nejpočetnější byli tradičně hosté ze Slovenska, tvořili více než polovinu zahraničních návštěvníků (54,8 %). Hosté z Německa představovali 12,7 % a s odstupem následovali hosté z Polska a Rakouska (6,4 % a 5,8 %).

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Zlínského kraje podle zemí v 2. čtvrtletí 2020

 

Graf 2: Nerezidenti ubytovaní v HUZ Zlínského kraje podle zemí v 2. čtvrtletí 2020

 

Vývoj v 1. až 2. čtvrtletí 2020

Od počátku roku se v kraji ubytovalo 165,6 tis. hostů, tedy o 52,4 % (o 182,1 tis. osob) méně než ve stejném období minulého roku. Z celkového počtu bylo 87,4 % z tuzemska. Zahraničních hostů se v kraji ubytovalo 20,9 tis., tj. o 60,7 % (o 32,3 tis. osob) méně než ve stejném období minulého roku. Počet hostů z tuzemska klesl meziročně na polovinu (o 50,9 %) na 144,7 tis. osob.

Počet přenocování meziročně klesl o 446,7 tis. nocí na 491,9 tis. nocí, z toho 440,6 tis. připadá na domácí klientelu. Na zahraniční klientelu připadlo 10,4 % všech přenocování.

Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020

Tabulka 3: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020

 

Graf 3 Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

 Graf 3: Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

 

Kontakt:


Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

 

  • Cestovní ruch ve Zlínském kraji v 2. čtvrtletí 2020
  • Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 2. čtvrtletí 2020
  • Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 2. čtvrtletí 2020
  • Hosté v HUZ v České republice podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2020