Cestovní ruch ve Zlínském kraji v 3. čtvrtletí 2020

 

 

V třetím čtvrtletí se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 9,2 tis. osob, ale díky domácím návštěvníkům vzrostl celkový počet přenocování o 3,1 %, tedy o 28,6 tis. nocí. V kraji se ubytovalo 292,8 tis. hostů, z toho 22,1 tis. ze zahraničí. Počet přenocování dosáhl výše 943,9 tis. nocí.

 3. čtvrtletí 2020

Do hromadných ubytovacích zařízení (HUZ) Zlínského kraje přijelo v 3. čtvrtletí roku 292,8 tis. hostů, tedy o 9,2 tis. méně než ve stejném období minulého roku. Meziroční pokles představoval 3,0 %. Úbytek hostů byl způsoben výrazným poklesem zahraničních návštěvníků, jejichž počet meziročně klesl o více než polovinu (o 51,3 %). Naproti tomu domácí klientela vzrostla o 5,5 % a navýšila počet ubytování o 9,6 %.

Hosté z tuzemska představovali 92,5 % z celkového počtu hostů, tedy téměř 270,7 tis. osob. Meziročně vzrostl jejich počet o 14,1 tis. osob, tj. o 5,5 %. Ze zahraničí přijelo a ubytovalo se 22,1 tis. osob, což je o 23,3 tis. osob méně než ve stejném období minulého roku.

Tab. 1  Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 3. čtvrtletí 2020

Tabulka 1: Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 3. čtvrtletí 2020

Zvýšená poptávka po ubytování z řad domácích hostů kompenzovala propad ze strany zahraničních hostů. Počet přenocování zahraničních hostů klesl o 47,5 % na 54,7 tis. nocí. Meziroční pokles představuje 49,5 tis. nocí. Naproti tomu rezidenti navýšili počet přenocování meziročně o 9,6 %, tedy o 78,1 tis. nocí na 889,2 tis. nocí. Celkem tak počet přenocování hostů dosáhl 943,9  tis. nocí a proti 3. čtvrtletí roku 2019 vzrostl o 28,6 tis. nocí, tedy o 3,1 %.

Graf 1 Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Graf 1: Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

 Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 3. čtvrtletí 2020

 Tabulka 2: Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 3. čtvrtletí 2020

Domácích hostů přibylo ve všech krajích České republiky. Nejúspěšnějšími z pohledu domácího cestovního ruchu byl Karlovarský kraj (+62,1 % příjezdů), Liberecký (+26,3 %) a Jihočeský kraj (+21,9 %). Ale jen v šesti krajích nárůst hostů z tuzemska vyrovnal pokles počtu zahraničních hostů a došlo k meziročnímu nárůstu celkového počtu hostů. Nejvyšší nárůst byl zjištěn v Libereckém kraji (+16,7 %), následoval Královéhradecký kraj (+9,4 %).

Podobně i počty přenocování rezidentů se meziročně zvýšily ve všech regionech. Nejvýrazněji opět v Karlovarském a Libereckém kraji (+42,4 % respektive +24,8 %). Počet přenocování hostů vzrostl v osmi krajích, nejvíce v Libereckém kraji (+15,7 %).

Zahraničních návštěvníků přijelo a ubytovalo se v ubytovacích zařízeních 22 102. Nejpočetnější byli tradičně hosté ze Slovenska (8,8 tis. osob) a tvořili 39,6 % zahraničních návštěvníků. Následovali hosté z Polska a Německa, představovali 15,5 a 12,6 %. Za nimi se s odstupem řadili hosté z Rakouska, tvořili 3,6 % z celkového úhrnu nerezidentů.

Graf 2 Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji v 3. čtvrtletí podle zemí

 Graf 2: Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji v 3. čtvrtletí podle zemí

 

Vývoj v 1. až 3. čtvrtletí 2020

Od počátku roku se v kraji ubytovalo 458,3 tis. hostů, tedy téměř o 30 % méně než ve stejném období minulého roku. Ze zahraničí přijelo 43,0 tis. hostů, z tuzemska 415,3 tis. osob. Pokles představuje u hostů ze zahraničí 56,4 % (-55,6 tis. osob), u hostů z tuzemska 24,6 % (-135,7 tis. osob).

Počet přenocování dosáhl 1 435,8 tis. nocí, což je meziročně o 22,6 % méně (-418,1 tis. nocí). U zahraničních návštěvníků došlo k poklesu o 52,5 % (-117,3 tis. přenocování). U rezidentů byl pokles 18,4 % (-300,8 tis. nocí).

Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020

 Tabulka 3: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2020

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz

tel.: 577 004 935 

 

 

  • Cestovní ruch ve Zlínském kraji v 3. čtvrtletí 2020
  • Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů v 3. čtvrtletí 2020
  • Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů v 3. čtvrtletí 2020
  • Hosté v HUZ v České republice podle krajů v 1.až 3. čtvrtletí 2020