Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2023

 

Do hromadných ubytovacích zařízení Zlínského kraje ve třetím čtvrtletí roku 2023 přijelo 323,3 tis. hostů, meziročně o 2,4 % více. Počet rezidentů vzrostl o 1,2 %, nerezidentů o 10,8 %. Ubytovaní hosté v kraji strávili 963,8 tis. nocí, o 1,6 % více proti shodnému období loňského roku. Celkový počet hostů a zároveň počet domácích návštěvníků nepřekonaly stávající maximum třetího čtvrtletí 2021, stejně tak počet cizinců nepřevýšil dosud nejvyšší stav zahraničních návštěvníků třetího čtvrtletí 2019.

 

3. čtvrtletí 2023

Během července až září přijelo do hromadných ubytovacích zařízení Zlínského kraje 323,3 tis. hostů a proti stejnému období roku 2022 se jejich počet zvýšil o 7,6 tis., tj. o 2,4 %. Rezidentů (hostů z tuzemska) přibylo 3,5 tis., nerezidentů (hostů ze zahraničí) 4,1 tis., což znamenalo meziroční nárůst domácích hostů o 1,2 % a cizinců o 10,8 %. Ve Zlínském kraji tvořili rezidenti 87,0 %, vyšší podíly tuzemských návštěvníků měly již jen Kraj Vysočina (88,5 %) a Pardubický kraj (87,8 %). Z hlediska všech čtvrtletí posledního desetiletí počet hostů celkem ani počet domácích návštěvníků ve třetím čtvrtletí 2023 nepřekonaly maximální úroveň třetího čtvrtletí roku 2021, kdy se v kraji ubytovalo o 1,2 tis. hostů celkem, resp. o 20,1 tis. rezidentů, více. U zahraničních návštěvníků byl doposud nejvyšší počet dosažen ve třetím čtvrtletí 2019 a to o 3,3 tis. vyšší vůči třetímu čtvrtletí 2023.

 

Tab. 1 Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2023

 Tabulka 1: Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2023

 

Graf 1 Hosté ubytovaní v HUZ Zlínského kraje v letech 2014 až 2023 podle čtvrtletí

Graf 1: Hosté ubytovaní v HUZ Zlínského kraje v letech 2014 až 2023 podle čtvrtletí

V kraji mezi 42,1 tis. nerezidenty převažovali dle státního občanství návštěvníci ze Slovenska (16,0 tis.), významné počty tvořili Poláci (5,8 tis.), Němci (5,8 tis.), Rakušané (1,7 tis.), Ukrajinci (1,2 tis.), Maďaři (1,1 tis.), Nizozemci (1,1 tis.) a Italové (1,0 tis.). Z mimoevropských zemí se v hromadných ubytovacích zařízeních kraje ubytovalo nejvíce hostů ze Spojených států amerických (0,8 tis.), dále také z Austrálie, Číny, Kanady a Jižní Koreje (po 0,2 tis.).

 

Graf 2 Nerezidenti ubytovaní v HUZ Zlínského kraje ve 3. čtvrtletí 2023 podle zemí

Graf 2: Nerezidenti ubytovaní v HUZ Zlínského kraje ve 3. čtvrtletí 2023 podle zemíGraf 2: Nerezidenti ubytovaní v HUZ Zlínského kraje ve 3. čtvrtletí 2023 podle zemí

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních Zlínského kraje ve třetím čtvrtletí roku 2023 strávili 963,8 tis. nocí, o 4,1 % více než ve stejném období minulého roku. U nerezidentů počet přenocování meziročně vzrostl o 8,7 %, u domácích hostů o 0,9 %. Celkově hosté v kraji strávili o 15,1 tis. více nocí. Počet přenocování domácích hostů dosáhl 872,5 tis., cizinců pak 91,3 tis. Počty přenocování hostů celkem proti třetímu čtvrtletí předchozího roku nevzrostly ve všech krajích, naopak klesly v krajích Jihomoravském, Královéhradeckém, Vysočině a nejvíce v Moravskoslezském kraji (o 2,3 %). Nárůst ve Zlínském kraji byl osmý nejvyšší a republikově podprůměrný. Nejvyšší navýšení počtu přenocování evidoval kraj Hl. m. Praha a to jak u přenocování hostů celkem (o 17,2 %), tak u rezidentů (o 3,7 %). Ve Středočeském kraji pak hromadná ubytovací zařízení zaznamenala nejvyšší meziroční nárůst přenocování nerezidentů (o 25,8 %).

 

Tab. 2 Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2023

Tabulka 2: Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2023

 

Rovněž počty přenocování hostů celkem a rezidentů ve Zlínském kraji ve třetím čtvrtletí 2023 zůstaly pod dosud nejvyššími hodnotami třetího čtvrtletí roku 2021 (o 61,9 tis. přenocování hostů celkem, resp. o 101,0 tis. nocí rezidentů) a počet přenocování nerezidentů pod dosavadní nejvyšší úrovní třetího čtvrtletí 2019 (o 12,9 tis. nocí).

 

1. až 3. čtvrtletí 2023

V prvním až třetím čtvrtletí roku 2023 hromadná ubytovací zařízení ve Zlínském kraji zaevidovala celkem 683,6 tis. návštěvníků, o 5,8 % více proti totožnému období roku 2022. Na nárůstu se podílela jak klientela domácí, jejíž počet vzrostl meziročně o 2,4 %, což byl krajsky devátý nejvyšší nárůst, tak zahraniční, s nárůstem  31,6 %, osmým nejvyšším z hlediska krajů.

 

Tab. 3 Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2023

Tabulka 3: Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2023

 

Počet 1 909,4 tis. přenocování v prvním až třetím čtvrtletí 2023 ve Zlínském kraji znamenal meziroční nárůst o 38,1 tis. nocí a navýšení o 2,0 %. Nárůst v kraji zapříčinilo výhradně zvýšení počtu přenocování nerezidentů a to o 45,4 tis. (o 27,4 %) neboť u rezidentů došlo ke snížení o 7,3 tis. (o 0,4 %).

 

 

Další informace naleznete na :

Cestovní ruch - veřejná databáze

Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2023

Cestovní ruch - Kraj

 

Kontakt:

Ing. Ludmila Žampachová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
T: 577 004 936
E: 
ludmila.zampachova@czso.cz

 

 

  • Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2023
  • Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2023
  • Přenocování hostů ubytovaných v HUZ podle krajů ve 3. čtvrtletí 2023
  • Hosté ubytovaní v HUZ podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2023