Cestovní ruch 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
519 507 535 528 592
Lůžka celkem (k 31. 12.) 28 375 27503 28 703 28 486 30 828
Hosté 660 011 751 555 839 900 871 893 533 620
Přenocování 1 732 317 1 850 257 2 035 115 2 131 824 1 498 856

Grafy, kartogramy

Metodika