Cestovní ruch 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
599 573 517 521 519
Lůžka celkem (k 31. 12.) 30 134 29 589 28 044 28 503 28 375
Hosté 595 138 558 797 568 746 650 250 660 011
Přenocování 1 533 748 1 469 388 1 464 671 1 717 331 1 732 317

Analýzy, komentáře