Cestovní ruch 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
517 521 519 507
Lůžka celkem (k 31. 12.) 28 044 28 503 28 375 27503
Hosté 568 746 650 250 660 011 751 555 837 737
Přenocování 1 464 671 1 717 331 1 732 317 1 850 257 2 019 988
Údaje za rok 2018 jsou předběžné.

Grafy, kartogramy

Metodika