Cestovní ruch 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
507 535 528 592 613
Lůžka celkem (k 31. 12.) 27503 28 703 28 486 30 828 31 648
Hosté 751 555 839 900 871 893 533 620 554 582
Přenocování 1 850 257 2 035 115 2 131 824 1 498 856 1 534 671

Grafy, kartogramy

Metodika