Cestovní ruch 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
573 517 521 519
Lůžka celkem (k 31. 12.) 29 589 28 044 28 503 28 375
Hosté 558 797 568 746 650 250 660 011 748 753
Přenocování 1 469 388 1 464 671 1 717 331 1 732 317 1 850 059

Analýzy, komentáře