Cestovní ruch 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Hromadná ubytovací zařízení
celkem
528 592 613 585 564
Lůžka celkem 28 486 30 828 31 648 30 727 29 469
Hosté 871 893 533 620 554 582 840 789 898 267
Přenocování 2 131 824 1 498 856 1 534 671 2 149 493 2 236 289

Grafy, kartogramy

Metodika