Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
521 519 507 535 528
Lůžka celkem (k 31. 12.) 28 503 28 375 27503 28 703 28 486
Hosté 650 250 660 011 751 555 839 900 871 893
Přenocování 1 717 331 1 732 317 1 850 257 2 035 115 2 131 824

Grafy, kartogramy

Metodika