Organizační statistika 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
144 545 145 763 147 014 146 382 147 671
  v tom fyzické osoby 114 325 114 685 115 348 114 127 115 174
           právnické osoby 30 220 31 078 31 666 32 255 32 497