Ekonomické subjekty 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
147 014 146 382 147 671 149 138 149 980
  v tom fyzické osoby 115 348 114 127 115 174 116 153 116 287
           právnické osoby 31 666 32 255 32 497 32 985 33 693