Organizační statistika 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
142 307 143 478 144 545 145 763 147 014
  v tom fyzické osoby 113 799 114 256 114 325 114 685 115 348
           právnické osoby 28 508 29 222 30 220 31 078 31 666

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Fyzické a právnické osoby podle krajů k 31. 12. 2017
    • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2017

Metodika