Organizační statistika 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
143 478 144 545 145 763 147 014 146 382
  v tom fyzické osoby 114 256 114 325 114 685 115 348 114 127
           právnické osoby 29 222 30 220 31 078 31 666 32 255