Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2012 2013 2014 2015 2016
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
147 750 141 202 142 307 143 478 144 545
  v tom fyzické osoby1) 108 514 110 011 113 799 114 256 114 325
           právnické osoby 39 236 31 191 28 508 29 222 30 220
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel ve věku 18 a více let podle krajů k 31. 12. 2016
    • Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty podle krajů v roce 2016

Metodika