Stavebnictví, byty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
12 825 12 704 13 313 12 588 13 958
Vydaná stavební povolení 4 973 5 183 5 614 5 837 5 868
Zahájené byty 1 300 1 548 2 170 2 356 2 163
Dokončené byty 1 362 1 208 1 561 1 647 2 426

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Stavební práce S provedené v Plzeňském kraji
    • Stavební práce S v tuzemsku podle krajů
    • Bytová výstavba v Plzeňském kraji
  • Kartogramy
    • Dokončené byty podle obcí v Plzeňském kraji

Metodika