Stavebnictví, byty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
12 704 13 313 12 588 13 958
Vydaná stavební povolení 5 183 5 614 5 837 5 868 6 011
Zahájené byty 1 548 2 170 2 356 2 163 2 156
Dokončené byty 1 208 1 561 1 647 2 426 2 688

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Stavební práce S provedené v Plzeňském kraji
    • Stavební práce S v tuzemsku podle krajů
    • Bytová výstavba v Plzeňském kraji
  • Kartogramy
    • Dokončené byty podle obcí v Plzeňském kraji

Metodika