Stavebnictví, byty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
13 313 12 588 13 958 14 998
Vydaná stavební povolení 5 614 5 837 5 868 6 011 6 685
Zahájené byty 2 170 2 356 2 163 2 156 2 740
Dokončené byty 1 561 1 647 2 426 2 688 2 506

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Stavební práce S provedené v Plzeňském kraji
  • Stavební práce S v tuzemsku podle krajů
  • Bytová výstavba v Plzeňském kraji
 • Kartogramy
  • Dokončené byty podle obcí v Plzeňském kraji
  • Průměrné kupní ceny bytů podle krajů a okresů
  • Průměrné kupní ceny rodinných domů podle krajů a okresů

Metodika