Stavebnictví, byty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
10 032 12 825 12 704 13 313
Vydaná stavební povolení 5 895 4 973 5 183 5 614 5 837
Zahájené byty 1 413 1 300 1 548 2 170 2 356
Dokončené byty 1 445 1 362 1 208 1 561 1 647

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Stavební práce "S" v tuzemsku podle krajů v roce 2016
    • Bytová výstavba v Plzeňském kraji
  • Kartogramy
    • Dokončené byty podle obcí v Plzeňském kraji v letech 2012–2016

Metodika