Stavebnictví, byty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
11 097 10 032 12 825 12 704 13 313
Vydaná stavební povolení 6 460 5 895 4 973 5 183 5 614
Zahájené byty 1 420 1 413 1 300 1 548 2 170
Dokončené byty 1 444 1 445 1 362 1 208 1 561