Stavebnictví, byty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
12 588 13 958 14 998 17 473
Vydaná stavební povolení 5 837 5 868 6 011 6 685 6 957
Zahájené byty 2 356 2 163 2 156 2 740 2 567
Dokončené byty 1 647 2 426 2 688 2 506 2 413

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Stavební práce S provedené v Plzeňském kraji
  • Stavební práce S v tuzemsku podle krajů
  • Bytová výstavba v Plzeňském kraji
  • Dokončené byty na 1 000 obyvatel podle správních obvodů ORP v Plzeňském kraji
 • Kartogramy
  • Dokončené byty podle obcí v Plzeňském kraji
  • Průměrné kupní ceny bytů podle krajů a okresů
  • Průměrné kupní ceny rodinných domů podle krajů a okresů

Metodika