Územní rozpočty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
31 054 35 877 37 065 41 177 43 792
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
30 683 33 988 36 479 38 855 42 747
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
371 1 890 586 2 322 1 045

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Příjmy a výdaje místních rozpočtů v Plzeňském kraji
  • Výdaje místních rozpočtů v Plzeňském kraji
  • Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů v Plzeňském kraji
  • Rozdíl příjmů a výdajů místních rozpočtů podle krajů
 • Kartogramy
  • Příjmy a výdaje místních rozpočtů

Metodika