Územní rozpočty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
23 756 23 711 24 040 24 757 25 875
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
23 563 23 479 23 211 24 572 24 709
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
193 232 828 185 1 166