Územní rozpočty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
23 711 24 040 24 757 25 875 26 543
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
23 479 23 211 24 572 24 709 23 634
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
232 828 185 1 166 2 909