Volby 

 

  Poslanecká sněmovna 2017 Prezident republiky 2018* Zastupitelstva obcí 2018 Evropský parlament 2019 Zastupitelstvo kraje 2020
Zapsaní voliči 456 299 455 502 453 856 453 212 452 341
Vydané úřední obálky 273 374 301 238 216 937 126 726 175 492
Účast voličů (%) 59,91 66,13 47,8 27,96 38,80
* údaje druhého kola