Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích - VŠIT

 

Český statistický úřad provádí od roku 2003 každoroční šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Od roku 2006 toto šetření probíhá dle nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004, o statistice Společenství o informační společnosti, tím umožňuje přinášet údaje srovnatelné s jednotlivými zeměmi EU.

Šetření je prováděno celorepublikově na 1/5 výběrového souboru VŠPS (Výběrové šetření pracovních sil). Tento způsob umožňuje propojení s demografickými a sociálními charakteristikami jednotlivých osob v domácnosti. Šetření se provádí vždy ve 2. čtvrtletí stávajícího roku a dotazník VŠIT je součástí dotazníku VŠPS.

V Plzeňském kraji je šetření VŠIT prováděno ve 480 náhodně vybraných domácnostech. V nich tazatelé formou osobního rozhovoru s respondenty starší 16 let zjišťují údaje o přístupu domácnosti a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím a údaje o činnostech prováděných prostřednictvím internetu.

 

Kontaktní osoby

Ing. Jitka Šosová - garant pro Plzeňský kraj
tel.: 731 439 310, e-mail: jitka.sosova@czso.cz

Ing. Vladislava Toušovávedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 377 612 272, e-mail: vladislava.tousova@czso.cz