Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022

 

V Plzeňském kraji došlo v 1. až 3. čtvrtletí 2022 k výraznému meziročnímu nárůstu návštěvnosti, především u zahraničních hostů. Hosté z Německa představovali tradičně nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí. Na celkové návštěvnosti ČR měl region devátý podíl mezi kraji. V porovnání s předcovidovým rokem 2019 dosáhl objem návštěvnosti za 1. až 3. čtvrtletí 2022 téměř 96 %.

Cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2022

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2022 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 341 405 osob, z toho 24,0 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a zbývajících 76,0 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se celková návštěvnost kraje mírně snížila (o 1,9 %), i když byl v kraji zaznamenán výrazný nárůst počtu zahraničních návštěvníků (o 39,9 %). Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 3. čtvrtletí 2022 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 43 120, což byla nadpoloviční většina ze všech zahraničních hostů (52,6 %). Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté ze Slovenska (5 127, tj. 6,2 %), Polska (4 015, tj. 4,9 %), Nizozemska (3 065, tj. 3,7 %), Rakouska (2 773, tj. 3,4 %) a Ukrajiny (2 529, tj. 3,1 %).

Celková návštěvnost ve 3. čtvrtletí 2022 oproti stejnému období roku 2021 vzrostla v 6 krajích ČR. Praha zaznamenala nejvyšší nárůst hostů (o 77,0 %), kde více než tři čtvrtiny z celkového počtu hostů tvořila zahraniční klientela. K dalším regionům po Praze, kterým se v létě dařilo, patřil Moravskoslezský kraj, kam přijelo o 3,4 % osob více, dále kraje Jihomoravský a Karlovarský (shodně o 3,1 %), Středočeský a Ústecký. V Plzeňském kraji byl zaznamenán celkový pokles návštěvnosti, a to o 1,9 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2022 strávili celkem 1 003 098 nocí, což bylo o 3,8 % méně než za stejné období předchozího roku. Nejvyšší nárůst počtu přenocování hostů zaznamenala Praha (o 83,4 %). V Plzeňském regionu spolu s dalšími 8 kraji došlo k poklesu počtu přenocování hostů. V průměru připadaly na jednoho hosta v kraji 2,9 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,9 dne.

Cestovní ruch v 1. až 3. čtvrtletí 2022

Plzeňský kraj navštívilo v 1. až 3. čtvrtletí 2022 celkem 679 444 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 představuje nárůst o 54,3 %. Výrazný nárůst byl patrný v případě zahraničních návštěvníků (meziročně o 147,4 %), kteří tvořili 27,1 % z celkového počtu hostů. Z tuzemska pocházelo 72,9 % z celkového počtu hostů.

Tabulka: Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 4,5 % a jedná se tak až o devátý podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha s podílem 27,8 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším často vyhledávaným oblastem se v 1. až 3. čtvrtletí 2022 zařadily kraje Jihomoravský, Jihočeský a Královéhradecký. Naopak nejméně hostů přijelo do kraje Pardubického (2,8 %) a Ústeckého (3,2 %).

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2021 ve všech krajích k nárůstu počtu hostů. Nejvíce markantní nárůst byl v Hl. městě Praze, kde se počet turistů zvýšil o 208,3 %. Plzeňský region byl na osmém místě a došlo zde k nárůstu o 54,3 %.

Graf: Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022

Návštěvníci strávili v 1. až 3. čtvrtletí roku 2022 v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje celkem 1 795 773 nocí a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se tento ukazatel zvýšil o 42,7 %. Při přepočtu na jednoho hosta vychází průměrný počet přenocování na 2,6 noci a průměrná doba pobytu na 3,6 dne, při porovnání se stejným obdobím roku 2021 se průměrný počet přenocování mírně snížil (o 0,2 dne). S průměrnou dobou pobytu 3,6 dní se zařadil Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na deváté místo v ČR a je nižší než celorepublikový průměr (3,7 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 4,7 dní, naopak nejkratší v Jihomoravském kraji (3,1 dní).

Z celkového počtu 184,0 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. až 3. čtvrtletí 2022 navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. Do našeho kraje jich zavítalo 96 888, tedy 2,5 násobně více ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám směřovali také hosté ze Slovenska, Polska, Rakouska či Itálie.

Graf: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Plzeňském kraji

Tabulka: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle zemí v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022

Kartogram: Hosté a doba pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů za 1. až 3. čtvrtletí 2022

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

  • Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022 (aktualita v pdf)
  • Hosté a doba pobytu podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022 (kartogram)
  • Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Návštěvnost podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022 (tabulka)
  • Návštěvnost podle zemí v Plzeňském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022 (tabulka)