Zemědělská statistika

 

Odvětvová zemědělská statistika byla od počátku organizace státní statistické služby od roku 1919 v Československé republice její součástí. Objektem statistického zjišťování jsou zpravodajské jednotky, což jsou organizace a osoby působící jako zdroj informací o zemědělské prvovýrobě.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah statistických zjišťování je uveden v Programu statistických zjišťování na sledovaný rok, který lze najít na ústředních stránkách ČSÚ.

Jednotlivá šetření jsou aplikována na určitý výběrový nebo základní soubor zpravodajských jednotek, který je vybrán z Farmářského registru - ten je vytvořen z aktivních hospodařících zemědělců. Výběr souboru pro každé šetření připravuje Odbor statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí. Právnické osoby jsou obesílány příslušnými výkazy Oddělením zpracování naturálních úloh v zemědělství a lesnictví Krajské správy ČSÚ v Českých Budějovicích, kam se také výkazy vrací. Fyzické osoby jsou kontaktovány tazateli Oddělení terénních zjišťování Krajské správy ČSÚ v Plzni.

 

Výkazy zemědělské statistiky zpracovávané na Krajské správě ČSÚ v Plzni v roce 2022

Zkratka Název výkazu Termín předložení Metodik
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31. 5. do 1. 6. 2022 Ing. Jitka Šosová
tel.: 731 439 310
jitka.sosova@czso.cz
Zem 1-01 Soupis hospodářských zvířat k 1. 4. do 8. 4. 2022
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu k 30. 6. a 31. 12. k 30. 6. do 8. 7. 2022
k 31. 12. do 9. 1. 2023
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat k 30. 6. a 31. 12. k 30. 6. do 8. 7. 2022
k 31. 12. do 9. 1. 2023
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži do 8. 1. 2023
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin do 1. 12. 2022
Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků za 1. pololetí do 8. 7. 2022
za 2. pololetí do 8. 1. 2023
Zem V6 Odhad sklizně zemědělských plodin podle stavu k 10. 6. do 13. 6. 2022
Zem V7 Odhad sklizně zemědělských plodin podle stavu k 15. 7. do 18. 7. 2022
Zem V8 Odhad sklizně zemědělských plodin podle stavu k 15. 8. do 16. 8. 2022
Zem V9 Odhad sklizně zemědělských plodin podle stavu k 15. 9. do 16. 9. 2022