Výběrové šetření o finanční situaci domácností - FSD 2024

 

Český statistický úřad (ČSÚ) ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB) připravil šetření Finanční situace domácností (FSD) 2024. Šetření probíhá standardně v zemích eurozóny jako Household Finance and Consumption Survey (HFCS) pod koordinací Evropské centrální banky (ECB) i v řadě jiných evropských států, které měnu Euro nepoužívají. Jedná se o jedinečné údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, než dotazováním ve vybraných domácnostech. Výsledky poslouží jak na národní úrovni pro potřeby ČNB a ČSÚ, tak i na mezinárodní úrovni pro využití ECB.

Šetření FSD si klade za cíl zmapovat situaci českých domácností z hlediska jejich finančních a majetkových poměrů. Získané údaje pomohou zjistit riziko chudoby a sociálního vyloučení domácností, což dokresluje mimo jiné i ukazatel tzv. čistého bohatství. K němu je vedle zjištěných příjmů a výdajů domácností potřeba znát také odhad majetku. Výsledky šetření mají dále poskytnout podklad pro posouzení chování českých domácností v souvislosti s tím, jaké používají nástroje finančního trhu, jaká je celková míra jejich zadlužení, jaká rizika na sebe berou v souvislosti s čerpáním nejrůznějších úvěrů a jak je jejich majetek zatížen případnými půjčkami a úvěry.

Podobně jako šetření Statistiky rodinných účtů (SRÚ) je i šetření FSD navázáno na šetření Životní podmínky (SILC) a od roku 2024 je součástí Integrovaných životních podmínek. Díky tomu nejsou domácnosti již dotazováni na otázky, které jsou obsaženy v šetření SILC a RÚ. Tazatelé tedy oslovují ty domácnosti, které znají z předchozích návštěv z jiných šetření a které už mají se statistikou zkušenost.

Šetření probíhá od 3. 2. 2024 do 28. 2. 2025 kontinuálně po celé České republice a každým rokem je osloveno přibližně 2 tisíce domácností.

V Plzeňském kraji tazatelé ČSÚ i externí tazatelé osloví 118 domácností.

Dárkové předměty pro šetření FSD zajišťuje ČNB. Pro FSD 2024 se jedná o sady všech platných oběžných mincí České republiky (1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč a 50 Kč), které nejsou běžně prodejné. Tento dárek obdrží každá domácnost, pokud odpoví na všechny příslušné otázky z dotazníku FSD 2024.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Kontaktní osoba:

Ing. Vladislava Toušová - garant pro Plzeňský kraj

tel.: 377 612 272 / 605 227 887

e-mail: vladislava.tousova@czso.cz

 

Další informace o výsledcích statistických zjišťování podává:

Oddělení informačních služeb a správy registrů Krajské správy ČSÚ v Plzni

tel.: 377 612 108

infoservisplzen@czso.cz