Obyvatelstvo 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 584 672 589 899 591 041 578 707 605 388
 muži 290 226 293 394 293 818 286 745 297 189
 ženy 294 446 296 505 297 223 291 962 308 199
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Grafy, kartogramy

Metodika