Obyvatelstvo 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 575 123 576 616 578 629 580 816 584 672
 muži 284 689 285 647 286 667 287 844 290 226
 ženy 290 434 290 969 291 962 292 972 294 446

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře