Obyvatelstvo 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 589 899 591 041 578 707 605 388 613 374
 muži 293 394 293 818 286 745 297 189 301 029
 ženy 296 505 297 223 291 962 308 199 312 345
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Grafy, kartogramy

Metodika