Obyvatelstvo 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 573 469 575 123 576 616 578 629 580 816
 muži 283 647 284 689 285 647 286 667 287 844
 ženy 289 822 290 434 290 969 291 962 292 972

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře