Obyvatelstvo 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 580 816 584 672 589 899 591 041 578 707
 muži 287 844 290 226 293 394 293 818 286 745
 ženy 292 972 294 446 296 505 297 223 291 962
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře