Obyvatelstvo 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 578 629 580 816 584 672 589 899 591 041
 muži 286 667 287 844 290 226 293 394 293 818
 ženy 291 962 292 972 294 446 296 505 297 223

Data

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře