Obyvatelstvo 

 

  2011 2012 2013 2014 2015
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 571 709 572 687 573 469 575 123 576 616
 muži 282 798 283 250 283 647 284 689 285 647
 ženy 288 911 289 437 289 822 290 434 290 969

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře