Obyvatelstvo 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 572 687 573 469 575 123 576 616 578 629
 muži 283 250 283 647 284 689 285 647 286 667
 ženy 289 437 289 822 290 434 290 969 291 962

Grafy, kartogramy

Metodika