Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2023

 

V Plzeňském kraji došlo v 1. pololetí 2023 k meziročnímu nárůstu návštěvnosti i počtu přenocování. Plzeňský kraj byl pátým nejméně navštěvovaným regionem. Průměrná délka pobytu při přepočtu na jednoho hosta se mírně zkrátila jen u nerezidentů. Hosté z Německa představovali stále nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí.

Cestovní ruch ve 2. čtvrtletí 2023

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 2. čtvrtletí 2023 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 229 786 osob, z toho téměř dvě třetiny tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zvýšila o 6,7 %, kdy převažoval nárůst počtu návštěvníků ze zahraničí nad domácími hosty. Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 2. čtvrtletí 2023 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 42 540, tedy více než polovina ze všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté ze Slovenska (4 441, tj. 5,7 %) a Polska (3 350, tj. 4,3 %).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí 2023 strávili celkem 517 392 nocí. Návštěvníci zde strávili větší počet nocí (nárůst o 8,4 %) než ve stejném období předchozího roku. Dynamiku ovlivnila i zrušená opatření související s covidem-19. V průměru připadaly na jednoho hosta 2,3 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,3 dne.

Celková návštěvnost ve 2. čtvrtletí 2023 oproti stejnému období roku 2022 vzrostla ve všech krajích ČR. Největší dynamika se projevila v Karlovarském kraji, kam přijelo o 21,4 % osob více, dále pak v Praze (o 19,7 %), Olomouckém (o 18,4 %) a Jihočeském kraji (o 17,5 %).

Cestovní ruch v 1. pololetí 2023

Výkony ubytovacích zařízení v Plzeňském regionu v letošním 1. pololetí již dosáhly výsledků před pandemií v roce 2019. Z předběžných údajů vyplývá, že Plzeňský kraj navštívilo v 1. pololetí 2023 celkem 379 945 hostů. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo k nárůstu počtu návštěvníků o 12,7 %. V období od ledna do června 2023 navštívilo Plzeňský kraj více než 132 tis. zahraničních hostů. Počet hostů ze zahraničí byl v 1. pololetí 2023 vyšší o 32 137 osob v porovnání s rokem 2022, což znamenalo téměř třetinový nárůst. I v případě domácí klientely došlo k nárůstu, a to o 10 613 hostů, jednalo se o mírný nárůst (4,5 %).

Tabulka: Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 4,0 % a jedná se až o devátý podíl v rámci krajů, což souvisí s nevyhovující infrastrukturou cestovního ruchu. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě stále řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovala více než třetina všech turistů. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. pololetí 2023 zařadily kraje Jihomoravský, Královéhradecký, Karlovarský a Jihočeský. Naopak nejméně návštěvníků směřovalo v tomto období na Pardubicko, Ústecko a Vysočinu.

Ve srovnání s 1. pololetím 2022 se počty příjezdů hostů zvýšily ve všech krajích. Nejvyšší nárůst hostů v relativním vyjádření byl zaznamenán v Praze (38,1 %), dále pak v krajích Karlovarském (28,8 %), Středočeském (20,6 %) a Jihočeském (19,8 %).

Návštěvníci Plzeňského kraje strávili celkem v období od ledna do června v Plzeňském kraji 890 519 nocí, což představuje ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 nárůst o 97 tis. nocí. Při přepočtu na jednoho hosta tak vychází průměrný počet přenocování na 2,3 noci a průměrná doba pobytu na 3,3 dne, což je srovnatelná hodnota  jako v 1. pololetí roku 2022. K mírnému zkrácení pobytu došlo jen u zahraniční klientely v meziročním porovnání, a to o 0,1 dne.

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2023

V rámci jednotlivých krajů byl zjištěn nejdelší počet přenocování u turistů v Karlovarském regionu, kde hosté zůstávali v průměru 3,8 noci. Naopak nejméně nocí strávili návštěvníci v Jihomoravském kraji, kde setrvávali v průměru pouze 1,8 noci.

Graf: Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2023

Z celkového počtu 132,6 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. pololetí 2023 navštívili Plzeňský kraj, šlo nejčastěji o návštěvníky ze sousedního Německa. Do našeho kraje jich zavítalo 70 496, přičemž hosté z Německa tvořili více než polovinu z celkového počtu nerezidentů. Ve stejném období předchozího roku navštívilo Plzeňský kraj 52,8 tis. německých občanů. Dále k nám směřovali ve větším počtu také hosté ze Slovenska, Polska, Rakouska, Ukrajiny a Itálie. Nejdelší doba pobytu v případě zahraničních turistů byla mapována u hostů z ostatních amerických zemí, Mexika, Spojeného království, Španělska či Portugalska.

Graf: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Plzeňském kraji

Tabulka: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle zemí v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2023

Celkový počet hostů v Plzeňském kraji meziročně vzrostl o 12,7 %, u nerezidentů dokonce o 32,0 %, počet přenocování také vzrostl, a to o 12,2 % (u cizinců o 26,7 %). Hostů z Německa přijelo na území kraje v období mezi lednem a červnem roku 2023 o třetinu více než ve stejném období roku 2022.

Kartogram: Hosté a doba pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. pololetí 2023

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

  • Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2023 (aktualita v pdf)
  • Hosté a doba pobytu podle krajů v 1. pololetí 2023 (kartogram)
  • Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Návštěvnost podle krajů v 1. pololetí 2023 (tabulka)
  • Návštěvnost podle zemí v Plzeňském kraji v 1. pololetí 2023 (tabulka)