Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Pracovní síla (tis. osob) 298,8 297,4 297,3 297,5 300,6
v tom:
  zaměstnaní 287,5 287,2 291,5 293,0 296,8
  nezaměstnaní 11,3 10,2 5,8 4,5 3,8
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 191,2 192,7 193,4 194,4 194,1
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 3,8 3,4 1,9 1,5 1,3