Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Pracovní síla (tis. osob) 297,3 297,5 300,6 301,0 303,8
v tom:
  zaměstnaní 291,5 293,0 296,8 294,4 294,5
  nezaměstnaní 5,8 4,5 3,8 6,6 9,3
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 193,4 194,4 194,1 197,6 194,8
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 1,9 1,5 1,3 2,2 3,1