Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Pracovní síla (tis. osob) 290,7 291,3 295,9 294,9 298,8
v tom:
  zaměstnaní 275,8 277,2 280,5 279,9 287,5
  nezaměstnaní 15,0 14,1 15,4 15,0 11,3
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 199,3 198,6 193,4 194,5 191,2
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 5,1 4,8 5,2 5,1 3,8

Grafy, kartogramy

Metodika

Analýzy, komentáře