Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Pracovní síla (tis. osob) 297,4 297,3 297,5 300,6 301,0
v tom:
  zaměstnaní 287,2 291,5 293,0 296,8 294,4
  nezaměstnaní 10,2 5,8 4,5 3,8 6,6
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 192,7 193,4 194,4 194,1 197,6
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 3,4 1,9 1,5 1,3 2,2

Grafy, kartogramy

Metodika