Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Pracovní síla (tis. osob) 295,9 294,9 298,8 297,4 297,3
v tom:
  zaměstnaní 280,5 279,9 287,5 287,2 291,5
  nezaměstnaní 15,4 15,0 11,3 10,2 5,8
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 193,4 194,5 191,2 192,7 193,4
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 5,2 5,1 3,8 3,4 1,9

Grafy, kartogramy

Metodika