Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Pracovní síla (tis. osob) 294,9 298,8 297,4 297,3 297,5
v tom:
  zaměstnaní 279,9 287,5 287,2 291,5 293,0
  nezaměstnaní 15,0 11,3 10,2 5,8 4,5
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 194,5 191,2 192,7 193,4 194,4
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 5,1 3,8 3,4 1,9 1,5