Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Pracovní síla (tis. osob) 291,3 295,9 294,9 298,8 297,4
v tom:
  zaměstnaní 277,2 280,5 279,9 287,5 287,2
  nezaměstnaní 14,1 15,4 15,0 11,3 10,2
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 198,6 193,4 194,5 191,2 192,7
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 4,8 5,2 5,1 3,8 3,4

Grafy, kartogramy

Metodika