Výběrové šetření cestovního ruchu - VŠCR

 

V souvislosti s členstvím České republiky v mezinárodních organizacích (OECD, WTO) a zejména s jejím začleněním do Evropské unie od května 2004 byla přizpůsobena struktura ukazatelů sledovaných českou statistikou cestovního ruchu a jejich metodické vymezení mezinárodním požadavkům.

Výběrové šetření cestovního ruchu zajišťuje údaje o domácím a výjezdovém cestovním ruchu občanů České republiky. Existuje již od roku 2003 a vychází ze Směrnice Rady č. 57/95 ES - o sběru dat v oblasti cestovního ruchu a rovněž i z potřeb uživatelů dat.

Údaje o cestování jsou zjišťovány u všech členů domácnosti včetně dětí do patnácti let.

U šetření je zajištěna ochrana individuálních údajů podle § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Získané údaje slouží výhradně pro potřeby statistiky cestovního ruchu. 

 

Kontaktní osoby

Ing. Jitka Šosová - garant pro Plzeňský kraj
tel.: 731 439 310, e-mail: jitka.sosova@czso.cz

Ing. Vladislava Toušová - vedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 377 612 272, e-mail: vladislava.tousova@czso.cz