Věda, výzkum 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
120 125 135 140 144
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 770 1 652 1 685 1 915 2 255
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
4 606,8 3 447,0 3 614,4 4 361,5 5 098,3