Věda, výzkum 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
113 120 125 135 140
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 808 1 770 1 652 1 685 1 915
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
4 737,3 4 606,8 3 447,0 3 614,4 4 361,5