Věda, výzkum 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
135 140 144 137 144
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 685 1 915 2 255 2 247 3 616
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
3 614,4 4 361,5 5 098,3 4 886,6 5 595,1