Věda, výzkum 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
119 107 113 120 125
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 374 1 548 1 808 1 770 1 652
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
3 779,3 4 133,2 4 737,3 4 606,8 3 447,0