Věda, výzkum 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
107 113 120 125 135
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 548 1 808 1 770 1 652 1 685
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
4 133,2 4 737,3 4 606,8 3 447,0 3 614,4