Věda, výzkum 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
116 119 107 113 120
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 278 1 374 1 548 1 808 1 770
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
3 141,6 3 779,3 4 133,2 4 737,3 4 606,8