Věda, výzkum 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
125 135 140 144 137
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
1 652 1 685 1 915 2 255 2 247
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
3 447,0 3 614,4 4 361,5 5 098,3 4 886,6