Cestovní ruch v Plzeňském kraji v roce 2021

 

V Plzeňském kraji došlo v roce 2021 k mírnému meziročnímu nárůstu návštěvnosti. Na celkové návštěvnosti ČR měl region šestý nejnižší podíl mezi kraji. Hosté zde strávili více nocí než v roce předchozím, přesto se průměrná délka pobytu při přepočtu na jednoho hosta nezměnila a je srovnatelná. Přes pokles návštěvnosti zahraničních turistů představovali hosté z Německa stále nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí.

Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2021

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 4. čtvrtletí 2021 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 114 894 osob, z toho 32,2 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a více než dvě třetiny tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku návštěvnost kraje výrazně vzrostla, počet hostů byl téměř čtyř násobně vyšší než ve 4. čtvrtletí roku 2020. Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 4. čtvrtletí 2021 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 19 118, což byla více než polovina všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté ze Slovenska (2 212), Itálie (1 660) a Polska (1 642).

Celková návštěvnost ve 4. čtvrtletí 2021 oproti stejnému období roku 2020 mnohonásobně vzrostla ve všech krajích republiky. Nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v Hl. městě Praze, kam meziročně přijelo o 842 tisíc hostů více, jejich počet byl téměř sedmi násobně vyšší než v předchozím roce. V Plzeňském kraji byl zaznamenán sedmý nejvyšší nárůst.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2021 strávili v regionu celkem 277 496 nocí, jednalo se o celkový nárůst, který představoval 3,7 násobek vyšší počet přenocování ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. V porovnání mezi regiony tak zaznamenal Plzeňský kraj třetí nejvyšší nárůst v počtu přenocování hostů. V průměru připadaly na jednoho hosta 2,4 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,4 dne.

Cestovní ruch v roce 2021

Plzeňský kraj navštívilo v roce 2021 celkem 555 941 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 představuje mírný nárůst o 4,2 %. Přestože v průběhu roku 2021 nebyly podmínky k cestování stále příznivé vzhledem k přetrvávající epidemické situaci, byl zaznamenán mírný meziroční nárůst návštěvnosti. Pouze v případě zahraničních návštěvníků byl zaznamenán pokles o 5,4 %, kteří tvořili více než pětinu z celkového počtu hostů. U tuzemských hostů byl zaznamenán nárůst o 6,9 %.

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 4,9 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo 20,7 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v roce 2021 zařadily kraje Jihomoravský a Jihočeský. Naopak nejméně turisticky atraktivní, co do počtu hostů, byl Pardubický (3,1 %) a Ústecký (3,5 %) kraj.

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s 1. až 4. čtvrtletím 2020 k nárůstu počtu hostů v 10 krajích ze 14. Nejvíce byl nárůst zřejmý v Kraji Vysočina, kde se počet turistů zvýšil o 13,6 %. V Plzeňském regionu došlo k nárůstu počtu hostů o 4,2 %. Pokles počtu návštěvníků zaznamenali v kraji Libereckém, Královéhradeckém, Olomouckém a Jihočeském.

Návštěvníci strávili v průběhu roku 2021 v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje celkem 1 535 454 nocí a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku tento ukazatel zaznamenal nárůst o 2,4 %. Při přepočtu na jednoho hosta vychází průměrný počet přenocování na 2,8 noci a průměrná doba pobytu na 3,8 dne, při porovnání se stejným obdobím roku 2020 jde o srovnatelný průměrný počet přenocování. S průměrnou dobou pobytu 3,8 dní se řadí Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na páté nejnižší místo v ČR a tato hodnota je srovnatelná s celorepublikovým průměrem (3,8 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 5,0 dní, naopak nejkratší v Hl. městě Praze (3,2 dny).

Z celkového počtu 112,1 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. až 4. čtvrtletí 2021 navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. Do našeho kraje jich zavítalo 57 911, tedy o 9,4 % méně ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám v průběhu roku 2021 směřovali také hosté ze Slovenska, z Polska, Itálie, Nizozemska, Francie či Rakouska.

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

  • Cestovní ruch v Plzeňském kraji v roce 2021 (aktualita v pdf)
  • Hosté a doba pobytu podle krajů v roce 2021 (kartogram)
  • Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Návštěvnost podle krajů v roce 2021 (tabulka)
  • Návštěvnost podle zemí v Plzeňském kraji v roce 2021 (tabulka)