Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

V Plzeňském kraji došlo v 1. čtvrtletí 2022 k meziročnímu nárůstu návštěvnosti i počtu přenocování, po omezení se služby v oblasti cestování vrací k normálu. I přesto měl region v mezikrajském porovnání na celkové návštěvnosti ČR až desátý podíl. Průměrná délka pobytu při přepočtu na jednoho hosta se prodloužila. Hosté z Německa představovali stále nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí.

Z předběžných údajů vyplývá, že Plzeňský kraj navštívilo v 1. čtvrtletí 2022 celkem 122 314 hostů, což bylo téměř desetkrát více než ve stejném období předchozího roku. Počet hostů ze zahraničí byl v 1. čtvrtletí 2022 vyšší o 33 084 osob. V porovnání s rokem 2021 se v lednu až březnu zvýšil počet zahraničních návštěvníků téměř dvacetkrát. U domácí klientely došlo také k výraznému nárůstu, a to o 76 694 hostů, tedy osminásobně více než v období ledna až března předchozího roku.

Tabulka: Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji

 

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 4,4 % a jedná se tak až o desátý podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě stále řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo 27,0 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. čtvrtletí 2022 zařadily kraje Královéhradecký, Liberecký a Jihomoravský. Naopak nejméně návštěvníků směřovalo v tomto období na Pardubicko, Ústecko a Vysočinu.

Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2021 se počty příjezdů hostů zvýšily ve všech krajích. Nejvíce hostů v relativním vyjádření přibylo v Libereckém (3 210,5 %), Královéhradeckém (2 041,8 %) a Karlovarském (1 367,4 %) kraji.

Návštěvníci Plzeňského kraje strávili celkem v období ledna až března v Plzeňském kraji 315 839 nocí, což představuje ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 navýšení téměř o 285 tis. nocí. Při přepočtu na jednoho hosta tak vychází průměrný počet přenocování na 2,6 noci a průměrná doba pobytu na 3,6 dne, což značí mírný nárůst ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2021. Celkově došlo k prodloužení pobytu v meziročním porovnání v tomto období, zásluhu na tom měli domácí hosté, u nichž byl pobyt delší o 0,3 dne.

Tabulka: Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2022

V rámci jednotlivých krajů byl lokalizován nejdelší počet přenocování u turistů v Karlovarském regionu, kde zejména zahraniční hosté zůstávali 3,8 nocí. Naopak nejméně nocí strávili návštěvníci v Jihomoravském kraji, kde setrvávali v průměru pouze 1,9 noci.

Graf: Průměrný počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2022

Z celkového počtu 34,9 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. čtvrtletí 2022 navštívili Plzeňský kraj, šlo nejčastěji o návštěvníky ze sousedního Německa, kterých do našeho kraje zavítalo 17 264, přičemž hosté z Německa tvořili téměř polovinu z celkového počtu nerezidentů. Ve stejném období předchozího roku navštívilo Plzeňský kraj pouze 420 německých hostů. Dále do našeho regionu směřovali ve větším počtu hosté ze Slovenska, Itálie, Francie a Ukrajiny. Nejdelší doba pobytu v případě zahraničních turistů byla mapována u hostů z Norska, Spojených arabských emirátů a Portugalska.

Graf: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních v Plzeňském kraji

Tabulka: Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle zemí v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2022

Kartogram: Hosté a doba pobytu v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. čtvrtletí 2022


Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
T: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

  • Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2022 (aktualita v pdf)
  • Hosté a doba pobytu podle krajů v 1. čtvrtletí 2022 (kartogram)
  • Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Návštěvnost podle krajů v 1. čtvrtletí 2022 (tabulka)
  • Návštěvnost podle zemí v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2022 (tabulka)