Doprava 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
5 132 5 127 5 120 5 126 5 129
Osobní automobily (k 31. 12.) 315 974 330 684 344 128 355 958 363 362
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
705 705 705 703 704