Doprava 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
5 130 5 131 5 133 5 132 5 127
Osobní automobily (k 31. 12.) 283 115 289 942 304 968 315 974 330 684
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
707 706 706 705 705