Doprava 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
5 133 5 126 5 130 5 131 5 133
Osobní automobily (k 31. 12.) 273 483 281 566 283 115 289 942 304 968
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
711 711 707 706 706