Doprava 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
5 133 5 132 5 127 5 120 5 126
Osobní automobily (k 31. 12.) 304 968 315 974 330 684 344 128 355 958
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
706 705 705 705 703