Průmysl

 

Výkazy pro subjekty s převažující průmyslovou činností zpracovávané na Krajské správě ČSÚ v Plzni v roce 2017

Zkratka Název výkazu Termín předložení Metodik

Prům 1-12
u vybraných subjektů je součástí výkazu příloha PROD

Měsíční výkaz v průmyslu do 15. kalendářního dne po sledovaném období

Vladislava Šafářová
(Prům 1-12)
tel.: 377 612 185
vladislava.safarova@czso.cz

Bc. Dana Šroubová
(Příloha PROD k Prům 1-12)
tel: 377 612 213
dana.sroubova@czso.cz

Prům 2-01 Roční výkaz v průmyslu do 15. 3. 2017 Bc. Dana Šroubová
tel.: 377 612 213
dana.sroubova@czso.cz
P 3-04
(mutace a, b, c, d)
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví 1. čtvrtletí do 18. 4. 2017
2. čtvrtletí do 17. 7. 2017
3. čtvrtletí do 16. 10. 2017
4. čtvrtletí do 15. 1. 2018
Irena Karásková
tel.: 377 612 187
irena.karaskova@czso.cz
P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví do 17. 4. 2017 Alena Červená
tel.: 377 612 196
alena.cervena@czso.cz
P 6-04
(mutace a, b)
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích 1. čtvrtletí do 28. 4. 2017
2. čtvrtletí do 28. 7. 2017
3. čtvrtletí do 31. 10. 2017
4. čtvrtletí do 1. 2. 2018
Stanislava Širůčková
tel.: 377 612 212
stanislava.siruckova@czso.cz