Průmysl

 

Výkazy pro subjekty s převažující průmyslovou činností zpracovávané na Krajské správě ČSÚ v Plzni v roce 2023

Zkratka Název výkazu Termín předložení Metodik

Prům 1-12
u vybraných subjektů je součástí výkazu příloha PROD

Měsíční výkaz v průmyslu do 15. kalendářního dne po sledovaném období

Radka Krňoulová
(Prům 1-12)
tel.: 377 612 172
radka.krnoulova@czso.cz

Ing. Radka Florianová
(Příloha PROD k Prům 1-12)
tel: 377 612 192
radka.florianova@czso.cz

Prům 2-01 Roční výkaz v průmyslu do 15. 3. 2023 Ing. Radka Florianová
tel.: 377 612 192
radka florianova@czso.cz
P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví do 25. 4. 2023

Alena Červená
tel.: 377 612 196
alena.cervena@czso.cz

Ing. Pavel Tykvart
tel.: 377 612 179
pavel.tykvart@czso.cz

P 6-04
(mutace a, b)
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích 1. čtvrtletí do 28. 4. 2023
2. čtvrtletí do 31. 7. 2023
3. čtvrtletí do 31. 10. 2023
4. čtvrtletí do 31. 1. 2024
Stanislava Širůčková
tel.: 377 612 212
stanislava.siruckova@czso.cz