Průmysl

 

Výkazy pro subjekty s převažující průmyslovou činností zpracovávané na Krajské správě ČSÚ v Plzni v roce 2019

Zkratka Název výkazu Termín předložení Metodik

Prům 1-12
u vybraných subjektů je součástí výkazu příloha PROD

Měsíční výkaz v průmyslu do 15. kalendářního dne po sledovaném období

Radka Krňoulová
(Prům 1-12)
tel.: 377 612 172
radka.krnoulova@czso.cz

Ing. Radka Florianová
(Příloha PROD k Prům 1-12)
tel: 377 612 192
radka.florianova@czso.cz

Prům 2-01 Roční výkaz v průmyslu do 15. 3. 2019 Ing. Radka Florianová
tel.: 377 612 192
radka florianova@czso.cz
P 3-04
(mutace a, b, c, d)
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví 1. čtvrtletí do 15. 4. 2019
2. čtvrtletí do 15. 7. 2019
3. čtvrtletí do 15. 10. 2019
4. čtvrtletí do 15. 1. 2020
Irena Karásková
tel.: 377 612 187
irena.karaskova@czso.cz
P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví do 15. 4. 2019 Alena Červená
tel.: 377 612 196
alena.cervena@czso.cz
P 6-04
(mutace a, b)
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích 1. čtvrtletí do 30. 4. 2019
2. čtvrtletí do 31. 7. 2019
3. čtvrtletí do 31. 10. 2019
4. čtvrtletí do 3. 2. 2020
Stanislava Širůčková
tel.: 377 612 212
stanislava.siruckova@czso.cz