Lesnictví 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Zalesňování celkem (ha) 2 236 2 090 2 103 1 985 1 944
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 512 231 1 560 327 1 546 604 1 645 834 1 714 838
- listnaté 102 333 80 750 81 332 81 600 53 383

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Těžba dřeva v Plzeňském kraji
    • Odstřel černé zvěře podle krajů
  • Kartogramy
    • Těžba dřeva

Metodika