Lesnictví 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. 299 620 300 213 300 531 300 637 301 058
- jehličnaté 252 965 252 326 251 830 251 502 250 894
- listnaté 46 655 47 887 48 702 49 135 50 164
Zalesňování celkem (ha) 2 103 1 985 1 944 2 185 2 829
Těžba dřeva (m3 b. k.) 1 627 936 1 727 434 1 768 221 2 372 059 3 020 113

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Těžba dřeva v Plzeňském kraji
    • Odstřel černé zvěře podle krajů
  • Kartogramy
    • Těžba dřeva

Metodika