Lesnictví 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Zalesňování celkem (ha) 2 433 2 329 2 236 2 090 2 103
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 1 482 260 1 551 787 1 512 231 1 560 327 1 546 604
- listnaté 96 532 102 514 102 333 80 750 81 332