Lesnictví 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Plochy dřevin (ha) 292 150 299 620 300 213 300 531 300 637
- jehličnaté 247 564 252 965 252 326 251 830 251 502
- listnaté 44 587 46 655 47 887 48 702 49 135
Zalesňování celkem (ha) 2 090 2 103 1 985 1 944 2 185
Těžba dřeva (m3 b. k.) 1 614 077 1 627 936 1 727 434 1 768 221 2 372 059

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Těžba dřeva v Plzeňském kraji
    • Odstřel černé zvěře podle krajů
  • Kartogramy
    • Těžba dřeva

Metodika