Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2022

 
Kód: 330133-23
Informační služby: tel: 377 612 108
E-mail: infoservisplzen@czso.cz
Kontakt: Ing. Lenka Křížová
E-mail: lenka.krizova@czso.cz

Celá publikace v pdf (5,4 MB) PDF
Všechna data publikace (0,2 MB) ZIP
Úvod PDF
Souhrn hlavních poznatků PDF
1. Demografický vývoj PDF

Územní změny, sídelní struktura
Vývoj počtu obyvatel
Demografické události vč. naděje dožití
Věková struktura, index stáří

2. Sociální vývoj PDF

Nezaměstnanost
Příjmy a životní podmínky domácností
Mzdy
Vzdělávání, kultura a sport
Zdravotnictví, dočasná pracovní neschopnost
Nemocenské pojištění
Státní sociální podpora
Sociální služby
Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením
Důchodci, důchody
Kriminalita, dopravní nehody, požáry

3. Ekonomický vývoj PDF

Makroekonomický rámec
Místní rozpočty
Věda, IT
Ekonomické subjekty
Zemědělství
Lesnictví
Průmysl
Energetika
Stavebnictví, stavební povolení
Bytová výstavba
Ceny nemovitostí
Doprava
Cestovní ruch

4. Životní prostředí PDF

Půdní fond
Chráněná území
Vodovody a kanalizace
Odpady

Tabulková příloha
Kartogramy
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.10.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.