Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet domácností 239 359 241 171 243 023 250 342 248 038
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
193 490 204 252 219 540 226 618 247 557
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
165 254 173 074 184 785 191 313 206 738