Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Počet domácností 241 171 243 023 250 342 248 038 250 347
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
204 252 219 540 226 618 247 557 245 812
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
173 074 184 785 191 313 206 738 207 136