Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet domácností 238 325 238 817 239 359 241 171 243 023
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
178 085 185 467 193 490 204 252 219 540
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
153 495 158 399 165 254 173 074 184 785