Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Počet domácností 243 023 250 342 248 038 250 347 249 844
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
219 540 226 618 247 557 245 812 263 175
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
184 785 191 313 206 738 207 136 229 994