Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet domácností 238 817 239 359 241 171 243 023 250 342
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
185 467 193 490 204 252 219 540 226 618
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
158 399 165 254 173 074 184 785 191 313