Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet domácností 237 735 238 325 238 817 239 359 241 171
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
173 647 178 085 185 467 193 490 204 252
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
150 359 153 495 158 399 165 254 173 074