Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet domácností 235 800 237 735 238 325 238 817 239 359
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
173 402 173 647 178 085 185 467 193 490
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
149 816 150 359 153 495 158 399 165 254