Mzdy, náklady práce 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
25 464 26 716 28 970 31 156 33 154
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2019 je předběžný