Mzdy, náklady práce 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
26 716 28 970 31 156 33 615 34 441
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2020 je předběžný