Mzdy, náklady práce 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
23 892 24 013 24 566 25 431 26 647
poznámka: údaj za rok 2016 je předběžný