Mzdy, náklady práce 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
24 603 25 464 26 716 28 970 30 722
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2018 je předběžný