Cestovní ruch v Plzeňském kraji v roce 2022

 

V Plzeňském kraji došlo v roce 2022 k výraznému meziročnímu nárůstu návštěvnosti. Na celkové návštěvnosti ČR měl region devátý podíl mezi kraji. Hosté zde strávili více nocí než v roce předchozím, přesto se průměrná délka pobytu při přepočtu na jednoho hosta mírně snížila. Do regionu se vrátili zahraniční turisté, jednalo se o více než dvojnásobný meziroční nárůst. Hosté z Německa představovali stále nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí.

Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2022

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 4. čtvrtletí roku 2022 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 162 252 osob, z toho 38,3 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a necelé dvě třetiny tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku návštěvnost kraje výrazně vzrostla, celkový počet hostů byl o 42,2 % vyšší než ve 4. čtvrtletí roku 2021. Výrazně se na tomto nárůstu podíleli zahraniční turisté, do našeho kraje jich přijelo o 68,7 % více v porovnání se 4. čtvrtletím roku 2021. Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 4. čtvrtletí 2022 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 32 900, což byla více než polovina všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté ze Slovenska (4 118), Polska (2 502), Ukrajiny (2 089) a Rakouska (1 992).

Celková návštěvnost ve 4. čtvrtletí 2022 oproti stejnému období roku 2021 vzrostla ve všech krajích republiky. Nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v Hl. městě Praze, kde se jednalo o nejvýraznější meziroční nárůst hostů (o 75,3 %). V absolutním počtu navštívilo Prahu o 744,1 tisíc turistů více. V Plzeňském kraji byl zaznamenán hned druhý nejvyšší meziroční nárůst počtu návštěvníků (o 42,2 %).

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2022 strávili v regionu celkem 350 856 nocí, jednalo se o celkový nárůst o 27,0 % u počtu přenocování ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. V porovnání mezi regiony tak zaznamenal Plzeňský kraj druhý nejvyšší nárůst v počtu přenocování hostů po Praze. V průměru připadaly na jednoho hosta 2,2 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,2 dne.

Cestovní ruch v roce 2022

Plzeňský kraj navštívilo v roce 2022 celkem 839 100 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 představuje nárůst o 51,3 %. V případě zahraničních turistů byl zaznamenán více než dvojnásobný nárůst návštěvnosti, nerezidenti tvořili téměř 30% podíl z celkového počtu hostů. U tuzemských hostů byl zaznamenán nárůst o 34,2 %.

 

 

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 4,3 %, jedná se tak o devátý podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo 30,7 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v roce 2022 zařadily kraje Jihomoravský a Královéhradecký. Naopak nejméně turisticky atraktivní co do počtu hostů byl kraj Pardubický (2,6 %) a Ústecký (3,0 %).

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s 1. až 4. čtvrtletím roku 2021 k nárůstu počtu hostů ve všech krajích. Nejvíce byl nárůst zřejmý v Praze, kde se počet turistů zvýšil o 153,8 %, následovaly kraje Karlovarský (o 63,0 %), Královéhradecký (o 56,8 %) a Moravskoslezský (o 55,3 %). V Plzeňském regionu došlo k meziročnímu nárůstu počtu hostů o 51,3 %.

 

 

Návštěvníci strávili v průběhu roku 2022 v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje celkem 2 145 160 nocí a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku tento ukazatel zaznamenal nárůst o 39,8 %. Při přepočtu na jednoho hosta vychází průměrný počet přenocování na 2,6 noci a průměrná doba pobytu na 3,6 dne. Při porovnání se stejným obdobím roku 2021 se doba přenocování snížila o 0,2 dne. S průměrnou dobou pobytu 3,6 dní se řadí Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony až na desáté místo v ČR a tato hodnota je srovnatelná s celorepublikovým průměrem (3,6 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 4,8 dní, naopak nejkratší v Jihomoravském kraji (3,0 dne).

Z celkového počtu 244,1 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. až 4. čtvrtletí roku 2022 navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. Do našeho kraje jich zavítalo 128 104, jednalo se o více než dvojnásobný počet německých hostů ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám v průběhu roku 2022 nejčastěji směřovali také hosté ze Slovenska, z Polska, Rakouska, Ukrajiny či Itálie.

 

 

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

  • Cestovní ruch v Plzeňském kraji v roce 2022 (aktualita v pdf)
  • Hosté a doba pobytu podle krajů v roce 2022 (kartogram)
  • Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Návštěvnost podle krajů v roce 2022 (tabulka)
  • Návštěvnost podle zemí v Plzeňském kraji v roce 2022 (tabulka)