Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2023

 

V Plzeňském kraji došlo v 1. čtvrtletí 2023 k meziročnímu nárůstu návštěvnosti i počtu přenocování. I přesto měl region v mezikrajském porovnání na celkové návštěvnosti ČR až devátý podíl. Průměrná délka pobytu při přepočtu na jednoho hosta se mírně zkrátila. Hosté z Německa představovali stále nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí.

Z předběžných údajů vyplývá, že Plzeňský kraj navštívilo v 1. čtvrtletí 2023 celkem 150 159 hostů, což bylo téměř o čtvrtinu více než ve stejném období předchozího roku. Počet hostů ze zahraničí byl v 1. čtvrtletí 2023 vyšší o 19 371 osob. V porovnání s rokem 2022 tak vzrostl počet zahraničních návštěvníků v tomto období o 55,9 %. U domácí klientely došlo také k navýšení, a to o 8 901 hostů. Zde se jednalo o nižší nárůst oproti období ledna až března předchozího roku (o 10,2 %).

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 4,0 % a jedná se tak až o devátý podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě stále řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo 35,6 % všech turistů. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. čtvrtletí 2023 zařadily kraje Královéhradecký, Jihomoravský a Karlovarský. Naopak nejméně návštěvníků směřovalo v tomto období na Ústecko, Pardubicko a Vysočinu.

Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2022 se počty příjezdů hostů zvýšily ve všech krajích. Nejvíce hostů v relativním vyjádření přibylo v Praze (o 77,5 %), Středočeském (o 46,1 %) a Jihomoravském (o 42,3 %) kraji.

Návštěvníci Plzeňského kraje zde strávili v prvních třech měsících celkem 373 127 nocí, což představuje ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 navýšení téměř o 57 tis. nocí. Při přepočtu na jednoho hosta tak vychází průměrný počet přenocování na 2,5 noci a průměrná doba pobytu na 3,5 dne, což značí mírný pokles ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2022. Celkově došlo ke zkrácení pobytu v meziročním porovnání v tomto období jak u domácích hostů, tak i u zahraničních návštěvníků.

V rámci jednotlivých krajů byl lokalizován nejdelší počet přenocování u turistů v Karlovarském regionu, kde zejména zahraniční hosté zůstávali 3,8 nocí. Naopak nejméně nocí strávili návštěvníci v Jihomoravském kraji, kde setrvávali v průměru pouze 1,8 noci.

Z celkového počtu 54,0 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. čtvrtletí 2023 navštívili Plzeňský kraj, šlo nejčastěji o návštěvníky ze sousedního Německa. Do našeho kraje jich zavítalo 27 956 a tvořili více než polovinu z celkového počtu nerezidentů. Ve stejném období předchozího roku navštívilo Plzeňský kraj jen 17,1 tis. německých hostů. Dále do našeho regionu směřovali ve větším počtu hosté ze Slovenska, Polska, Ukrajiny a  Itálie. Nejdelší doba pobytu v případě zahraničních turistů byla mapována u hostů z Mexika, ostatních amerických zemí a Spojeného království.

 

Kontakt:

Ing. Lenka Hamouzová
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 145
E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz

 

  • Cestovní ruch v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2023 (aktualita v pdf)
  • Hosté a doba pobytu podle krajů v 1. čtvrtletí 2023 (kartogram)
  • Vybrané údaje o cestovním ruchu v Plzeňském kraji (tabulka)
  • Návštěvnost podle krajů v 1. čtvrtletí 2023 (tabulka)
  • Návštěvnost podle zemí v Plzeňském kraji v 1. čtvrtletí 2023 (tabulka)