Změny na našich stránkách:

 


 • 13. 5. 2022
  V oddíle Města a obce zaktualizován pohyb obyvatel v obcích dle okresů.
 • 9. 5. 2022
  V tématické oblasti Životní prostředí doplněny aktuální údaje za kraj.
 • 5. 5. 2022
  V oddíle Kraj, okresy zaktualizovány časové řady za okresy.
 • 5. 5. 2022
  V oddíle Města a obce zaktualizovány demografické tabulky.
 • 29. 4. 2022
  V tématické oblasti Obyvatelstvo doplněny aktuální údaje za kraj.
 • 29. 4. 2022
  V oddíle Kraj zaktualizovány časové řady za kraj.
 • 29. 4. 2022
  V oddíle Grafy, mapy, kartogramy zaktualizovány animované mapy.
 • 29. 4. 2022
  V oddíle Okresy zaktualizovány tabulky o věkovém složení v jednotlivých okresech.
 • 25. 4. 2022
  V oddíle Volby, příprava voleb v kraji doplněny aktuální termíny.
 • 22. 4. 2022
  V tématické oblasti Kriminalita, nehody doplněny aktuální údaje za kraj.
 • 21. 4. 2022
  V tématické oblasti Území, sídelní struktura doplněny aktuální údaje za kraj.
 • 11. 4. 2022
  V tématické oblasti Vzdělávání doplněny aktuální údaje za kraj.
 • 4. 4. 2022
  V oddíle Grafy, mapy, kartogramy zaktualizován animovaný graf.
 • 31. 3. 2022
  V tématické oblasti Cestovní ruch doplněny aktuální údaje za kraj.
 • 25. 4. 2022
  V tématické oblasti Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností doplněny aktuální údaje za kraj.
 • 24. 3. 2022
  V oddíle Kraj, okresy zaktualizovány časové řady za jednotlivé okresy.
 • 21. 3. 2022
  V oddíle Kraj zaktualizovány časové řady za kraj.
 • 11. 3. 2022
  V tématické oblasti Stavebnictví, byty doplněny aktuální údaje za kraj.
 • 11. 3. 2022
  V tématické oblasti Sociální zabezpečení doplněny aktuální údaje za kraj.
 • 8. 3. 2022
  V tématické oblasti Zemědělství doplněny aktuální údaje za kraj.
 • 2. 3. 2022
  V části Kraj očima statistiky aktualizovány údaje v oddíle Zemědělství a životní prostředí.