Průmysl, energetika 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Průměrný počet průmyslových
podniků
164 160 163 164 164
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
192 794 208 753 211 019 213 925 220 462
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 3 165,2 2 844,6 2 914,7 3 047,8 3 107,5
Spotřeba zemního plynu (GWh) 4 081,7 3 648,5 3 819,7 4 059,7 4 190,5
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto

Grafy, kartogramy

Metodika