Průmysl, energetika 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Průměrný počet průmyslových
podniků
163 164 164 166 159
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
211 019 213 925 220 462 235 030 229 564
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 2 914,7 3 047,8 3 107,5 3 080,5 3 032,8
Spotřeba zemního plynu (GWh) 3 819,7 4 059,7 4 190,5 3 883,7 3 868,4

Grafy, kartogramy

Metodika