Průmysl, energetika 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrný počet průmyslových
podniků
160 163 164 164 166
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
208 753 211 019 213 925 220 462 235 030
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 2 844,6 2 914,7 3 047,8 3 107,5 3 080,5
Spotřeba zemního plynu (GWh) 3 648,5 3 819,7 4 059,7 4 190,5 3 883,7
1) od roku 2014 spotřeba elektřiny netto

Grafy, kartogramy

Metodika