Průmysl, energetika 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrný počet průmyslových
podniků
164 164 166 159 154
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
213 925 220 462 235 030 229 564 201 623
Spotřeba elektřiny (GWh) 3 047,8 3 107,5 3 080,5 3 032,8 2 947,0
Spotřeba zemního plynu (GWh) 4 059,7 4 190,5 3 883,7 3 868,4 3 871,5

Grafy, kartogramy

Metodika