Energetika

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Výroba elektřiny brutto (GWh) 1 335,6 1 280,3 1 348,3 1 428,6 1 446,6
Spotřeba elektřiny netto (GWh) 3 080,5 3 032,8 2 947,0 3 129,8 2 977,6
Spotřeba elektřiny 
v domácnostech 
na 1 obyvatele (kWh)
1 458,5 1 472,9 1 556,0 1 745,8 1 506,3
Spotřeba zemního plynu 
dodaného konečným zákazníkům (GWh)
3 883,7 3 868,4 3 871,5 4 302,4 3 761,1
Spotřeba zemního plynu 
v domácnostech na 1 odběratele
 – domácnost (kWh)
7 890,1 7 616,1 8 077,3 9 040,0 7 263,1

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Spotřeba elektřiny netto podle krajů
    • Průměrná spotřeba zemního plynu na 1 velkoodběratele podle krajů
  • Kartogramy
    • Spotřeba elektřiny netto

Metodika