Vzdělávání 

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Děti v mateřských školách 19 399 18 853 18 704 18 863 18 845
Žáci v základních školách 47 924 49 438 50 550 51 237 51 990
Žáci ve středních školách 21 749 21 930 22 059 21 990 22 303
Studenti vysokých škol1) 13 228 12 545 12 125 11 517 11 440
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji