Vzdělávání 

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Děti v mateřských školách 19 650 19 399 18 853 18 704 18 863
Žáci v základních školách 46 307 47 924 49 438 50 550 51 237
Žáci ve středních školách 22 088 21 749 21 930 22 059 21 990
Studenti vysokých škol1) 14 196 13 229 12 547 12 129 11 528
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji