Vzdělávání 

 

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Děti v mateřských školách 18 863 18 845 18 789 19 023 19 710
Žáci v základních školách 51 237 51 990 52 501 52 465 55 392
Žáci ve středních školách 21 990 22 303 22 849 23 783 24 965
Studenti vysokých škol1) 11 500 11 430 11 676 11 943 11 995
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Plzeňském kraji
    • Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání v Plzeňském...
  • Kartogramy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště

Metodika