Vzdělávání 

 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Děti v mateřských školách 18 704 18 863 18 845 18 789 19 023
Žáci v základních školách 50 550 51 237 51 990 52 501 52 465
Žáci ve středních školách 22 059 21 990 22 303 22 849 23 783
Studenti vysokých škol1) 12 127 11 498 11 430 11 676 11 956
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Plzeňském kraji
    • Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání v Plzeňském...
  • Kartogramy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště

Metodika