Vzdělávání 

 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 19 055 19 429 19 650 19 399 18 853
Žáci v základních školách 43 369 44 658 46 307 47 924 49 438
Žáci ve středních školách 23 669 22 657 22 088 21 749 21 930
Studenti vysokých škol1) 16 077 15 252 14 188 13 225 12 550
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji