Vzdělávání 

 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Děti v mateřských školách 19 429 19 650 19 399 18 853 18 704
Žáci v základních školách 44 658 46 307 47 924 49 438 50 550
Žáci ve středních školách 22 657 22 088 21 749 21 930 22 059
Studenti vysokých škol1) 15 254 14 195 13 231 12 548 12 131
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji