Vzdělávání 

 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Děti v mateřských školách 18 853 18 704 18 863 18 845 18 789
Žáci v základních školách 49 438 50 550 51 237 51 990 52 501
Žáci ve středních školách 21 930 22 059 21 990 22 303 22 849
Studenti vysokých škol1) 12 547 12 127 11 497 11 431 11 689
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Plzeňském kraji
    • Absolventi veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání v Plzeňském...
  • Kartogramy
    • Studenti veřejných a soukromých vysokých škol podle místa trvalého bydliště

Metodika