Životní prostředí 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Chráněná území
 - rozloha (ha)
133 450 133 450 133 449 133 523 133 522
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 131 776 1 167 870 1 333 449 1 491 166 1 979 420
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,51 0,46 0,41 0,30
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
29 048 28 659 26 149 26 496 26 316

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Úhrn srážek na území Plzeňského kraje v jednotlivých měsících roku
  • Průměrná roční teplota vzduchu podle krajů
  • Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora
  • Měrné emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů
  • Produkce komunálních odpadů podle krajů
  • Množství vypouštěných a čištěných odpadních vod podle krajů
  • Způsoby zneškodnění čistírenských kalů podle krajů
 • Kartogramy
  • Spotřeba vody a vývoj cen vody

Metodika