Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2022
Počet obcí 773 307 445 506 501
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 38,8 12,7 31,9 38,1 31,5
Podíl zemědělské půdy (%) . . 50,4 50,3 49,3
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy

  • Kartogramy
    • Osídlení v Plzeňském kraji
    • Osídlení v České republice
    • Změny počtu obyvatel v obcích Plzeňského kraje
    • Změny počtu obyvatel v obcích České republiky
  • Mapy