Zemědělství 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 106 941 106 097 103 893 101 366 103 775
              - sklizeň (t) 516 219 626 742 564 069 592 460
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 161 991 164 768 168 987 165 396 164 897