Zemědělství 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 106 097 103 893 101 366 103 775 102 884
              - sklizeň (t) 626 742 564 069 592 460 540 266 530 317
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 164 768 168 987 165 396 164 897 164 983

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Plzeňském kraji
  • Plocha sadů podle druhů ovocných stromů k 1. 5. 2017
  • Hospodářská zvířata v Plzeňském kraji (stav k 1. 4.)
  • Hospodářská zvířata podle krajů k 1. 4. 2018
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok 2016/2017
 • Kartogramy
  • Zornění obhospodařované zemědělské půdy a struktura osevních ploch k 31. 5. 2017

Metodika