Zemědělství 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 101 366 103 775 102 884 103 875 102 031
              - sklizeň (t) 592 460 540 266 530 317 575 339
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 165 396 164 897 164 983 164 685 161 706

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Plzeňském kraji
  • Hospodářská zvířata v Plzeňském kraji (stav k 1. 4.)
  • Hospodářská zvířata podle krajů
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok
 • Kartogramy
  • Sklizeň řepky

Metodika