Zemědělství 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 102 884 103 875 102 031 104 056 107 992
              - sklizeň (t) 530 317 575 339 599 565 587 276
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 164 983 164 685 161 706 159 536 159 601

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Plzeňském kraji
  • Hospodářská zvířata v Plzeňském kraji (stav k 1. 4.)
  • Hospodářská zvířata podle krajů
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů v hospodářském roce
 • Kartogramy
  • Intenzita chovu hospodářských zvířat a struktura stavů

Metodika