Zemědělství 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 103 893 101 366 103 775 102 884 103 875
              - sklizeň (t) 564 069 592 460 540 266 530 317 575 339
Stav skotu v ks (k 1. 4.) 168 987 165 396 164 897 164 983 164 685

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Produkce zemědělského odvětví na 1 ha obhospodařované zemědělské půdy podle krajů
  • Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Plzeňském kraji
  • Hospodářská zvířata v Plzeňském kraji (stav k 1. 4.)
  • Hospodářská zvířata podle krajů
  • Spotřeba minerálních hnojiv podle krajů za hospodářský rok
 • Kartogramy
  • Sklizeň řepky

Metodika