Cenová statistika

 

Hlavním úkolem cenové statistiky je shromažďovat informace o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky. Zjištěné spotřebitelské ceny jsou prvotní údaje pro měření cenové hladiny (tj. růst cen, vývoj v čase, prostoru a struktuře) a pro výpočet indexů spotřebitelských cen (životních nákladů). Tyto vykázané indexy životních nákladů jsou použity k měření cenové inflace a jsou rozhodujícím ukazatelem pro stanovení minimální mzdy, valorizace důchodů, částek životního minima, aj.

Od roku 2007 se vývoj indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) sleduje na nových (revidovaných) spotřebních koších založených na souboru vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem - tzv. cenových reprezentantech zařazených do spotřebního koše (spotřební koš = soubor reprezentantů včetně vah, které jsou jim přiřazeny). Použitá klasifikace je platná klasifikace individuální spotřeby CZ-COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose). Ta třídí výrobky do 12 hlavních oddílů:

 

 1. Potraviny a nealkoholické nápoje - veškeré potraviny včetně nealkoholických nápojů.
 2. Alkoholické nápoje, tabák a narkotika - alkoholické nápoje, tabákové výrobky a narkotika.
 3. Odívání a obuv - oděvní materiály, oděvy, oděvní doplňky, čištění oděvů, textilní galanterie, obuv; včetně půjčování a opravy obuvi.
 4. Bydlení, voda, energie, paliva - nájemné včetně hypotetického, úhrady za užívání družstevních bytů, služby spojené s užíváním bytu, výrobky a služby pro běžnou údržbu bytu, vodné a stočné, odvoz popela a odpadků, všechny druhy energií, tuhá paliva.
 5. Bytové vybavení, zařízení domácností, opravy - nábytek a bytové vybavení, koberce a ostatní podlahové krytiny, bytový textil včetně ložního prádla, domácí spotřebiče, skleněné, keramické, stolní a kuchyňské potřeby pro domácnost, zboží a služby pro běžnou údržbu domácnosti, nářadí, nástroje a různé potřeby pro dům a zahradu.
 6. Zdraví - léčiva a zdravotnické výrobky, stomatologické výrobky, služby očních optiků, služby lékařů, lázeňská péče, ústavní zdravotní péče.
 7. Doprava - osobní dopravní prostředky včetně oprav a náhradních dílů, pohonné hmoty, veřejná doprava (železniční, autobusová, letecká, MHD), doprava žáků a studentů.
 8. Pošty a telekomunikace - poštovní služby, telefonní přístroje (mobilní telefony), telefonní služby.
 9. Rekreace a kultura - rozhlasové a televizní přijímače, magnetofony, osobní počítače, hudební nástroje, sportovní potřeby; včetně oprav, knihy, noviny a časopisy, hračky, papírenské zboží, kulturní služby, sportovní aktivity, tuzemská a zahraniční rekreace, květiny a potřeby pro jejich pěstování, domácí zvířata a potřeby pro jejich chov včetně veterinární služby.
 10. Vzdělávání - všechny stupně vzdělání včetně výuky jazyků a umělecké výchovy.
 11. Stravování a ubytování - zahrnuje jídla a nápoje v restauracích, kavárnách a podobných zařízeních, závodní stravování, školní stravování, ubytování v hotelích, turistických ubytovnách, chatách, na internátě a vysokoškolské koleji.
 12. Ostatní zboží a služby - služby osobní péče, elektrické spotřebiče pro osobní péči, kosmetické výrobky, klenoty, hodinky, kožená galanterie, pojištění (osob, bytů, domů, automobilů), sociální a finanční služby, správní a administrativní poplatky, prostituce.

 

Na základě požadavku EU se od 3. čtvrtletí 2009 začaly čtvrtletně zjišťovat ceny starších bytů pro výpočet indexu spotřebitelských cen, harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a indexu cen nemovitostí. Ceny se zjišťují u realitních kanceláří formou výběrového šetření.

 

Kontaktní osoby

Libuše Rešovágarant pro Plzeňský kraj
tel.: 377 612 274, e-mail: libuse.resova@czso.cz

Ing. Vladislava Toušovávedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 377 612 272, e-mail: vladislava.tousova@czso.cz