Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2021, do roku 2001 podle trvalého pobytu, od roku 2011 podle obvyklého pobytu
  1980 1991 2001 2011 2021
Obyvatelstvo celkem 567 930 558 307 550 688 570 401 581 436
z toho pracovní síla (dříve ekonomicky aktivní) 295 105 294 355 285 674 278 674 308 362
Domy celkem 113 751 113 095 120 279 131 052 142 762

Data

Metodika