Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2011, podle trvalého pobytu
  1970 1980 1991 2001 2011
Obyvatelstvo celkem 550 514 567 930 558 307 550 688 571 357
z toho ekonomicky aktivní 277 174 295 081 294 355 285 674 277 118
Domy celkem 110 175 113 751 113 095 120 279 131 052

Data

Metodika