Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2021, do roku 2001 podle trvalého pobytu, od roku 2011 podle obvyklého pobytu
  1980 1991 2001 2011 2021
Obyvatelstvo celkem 567 930 558 307 550 688 570 401 581 436
z toho pracovní síla
(dříve ekonomicky aktivní)
295 105 294 355 285 674 278 674 308 362
Domy celkem 113 751 113 095 120 279 131 052 142 762

Grafy, kartogramy

Metodika