Cizinci 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Cizinci celkem (k 31. 12.) 27 304 29 331 31 479 35 381 39 779
z toho muži 15 541 16 736 17 853 20 234 23 001
z toho státní občanství
země EU
13 678 15 016 15 944 17 593 18 867