Cizinci 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Cizinci celkem (k 31. 12.) 29 331 31 479 35 381 39 779 42 070
z toho muži 16 736 17 853 20 234 23 001 24 229
z toho státní občanství
země EU
15 016 15 944 17 593 18 867 19 076