Cizinci 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Cizinci celkem (k 31. 12.) 31 479 35 381 39 779 42 070 43 600
z toho muži 17 853 20 234 23 001 24 229 24 864
z toho státní občanství
země EU
15 944 17 593 18 867 19 076 17 198