Cizinci 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Cizinci celkem (k 31. 12.) 23 866 25 166 25 958 27 304 29 331
z toho muži 13 604 14 269 14 781 15 541 16 736
z toho státní občanství
země EU
10 785 11 851 12 758 13 678 15 016