Cizinci 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Cizinci celkem (k 31. 12.) 25 166 25 958 27 304 29 331 31 479
z toho muži 14 269 14 781 15 541 16 736 17 853
z toho státní občanství
země EU
11 851 12 758 13 678 15 016 15 944