Cizinci 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Cizinci celkem (k 31. 12.) 25 958 27 304 29 331 31 479 35 381
z toho muži 14 781 15 541 16 736 17 853 20 234
z toho státní občanství
země EU
12 758 13 678 15 016 15 944 17 593