Zemědělství - finanční ukazatele

 

Výkazy pro subjekty s převažující zemědělskou činností zpracovávané na Krajské správě ČSÚ v Plzni v roce 2021

Zkratka Název výkazu Termín předložení Metodik
P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví do 15. 4. 2021

Alena Červená
tel.: 377 612 196
alena.cervena@czso.cz

Ing. Pavel Tykvart
tel.: 377 612 179
pavel.tykvart@czso.cz

P 6-04
(mutace a, b)
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích 1. čtvrtletí do 30. 4. 2021
2. čtvrtletí do 30. 7. 2021
3. čtvrtletí do 29. 10. 2021
4. čtvrtletí do 31. 1. 2022
Stanislava Širůčková
tel.: 377 612 212
stanislava.siruckova@czso.cz