Zemědělství - finanční ukazatele

 

Výkazy pro subjekty s převažující zemědělskou činností zpracovávané na Krajské správě ČSÚ v Plzni v roce 2017

Zkratka Název výkazu Termín předložení Metodik
P 3-04 
(mutace a, b, c, d)
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví 1. čtvrtletí do 18. 4. 2017
2. čtvrtletí do 17. 7. 2017
3. čtvrtletí do 16. 10. 2017
4. čtvrtletí do 15. 1. 2018
Irena Karásková
tel.: 377 612 187
irena.karaskova@czso.cz
P 5-01 Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví do 17. 4. 2017 Alena Červená
tel.: 377 612 196
alena.cervena@czso.cz
P 6-04
(mutace a, b)
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích 1. čtvrtletí do 28. 4. 2017
2. čtvrtletí do 28. 7. 2017
3. čtvrtletí do 31. 10. 2017
4. čtvrtletí do 1. 2. 2018
Stanislava Širůčková
tel.: 377 612 212
stanislava.siruckova@czso.cz