Informační technologie 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
64,7 66,6 67,8 70,7 75,3
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
55,8 58,9 62,3 67,5 73,7
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
66,6 68,2 70,4 73,4 77,2
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
4,0 5,6 6,9 6,6 6,4