Informační technologie 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
66,6 67,8 70,7 75,3 77,8
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
58,9 62,3 67,5 73,7 76,8
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
68,2 70,4 73,4 77,2 79,5
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
6,8 7,3 7,6 7,4 8,6