Informační technologie 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
67,8 70,7 75,3 77,8 79,3
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
62,3 67,5 73,7 76,8 78,8
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
70,4 73,4 77,2 79,5 81,1
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
7,3 7,6 7,4 8,6 8,5