Informační technologie 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
79,1 79,7 81,2 82,8 83,7
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
80,1 83,2 85,2 86,5 87,5
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
81,3 82,1 83,3 84,3 85,7
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
9,5 9,6 9,3 8,2 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.