Informační technologie 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
75,3 77,8 79,3 79,1 79,7
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
73,7 76,8 78,8 80,1 83,2
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
77,2 79,5 81,1 81,3 82,1
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
7,9 8,2 8,8 9,5
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.