Informační technologie 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
77,8 79,3 79,1 79,7 81,2
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
76,8 78,8 80,1 83,2 85,2
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
79,5 81,1 81,3 82,1 83,3
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
8,2 8,8 9,5 9,6 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.