Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Lékaři celkem 2 763 2 699 2 673 2 733 2 725
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
77 329 93 282 94 631 97 619 104 953
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,117 4,572 4,708 4,688 4,843