Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Lékaři celkem 2 699 2 673 2 733 2 725 2 744
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
93 282 94 631 97 619 104 953 105 839
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,572 4,708 4,688 4,843 5,033