Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Lékaři celkem 2 724 2 742 2 748 2 812 2 815
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
104 953 105 839 125 999 156 010 190 266
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,843 5,033 5,872 6,217 5,695

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů
    • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v Plzeňském kraji

Metodika