Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Lékaři celkem 2 657 2 672 2 763 2 699 2 673
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
73 769 76 373 77 329 93 282 94 631
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,827 4,054 4,117 4,572 4,708