Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Lékaři celkem 2 673 2 733 2 725 2 744
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
94 631 97 619 104 953 105 839 125 999
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,708 4,688 4,843 5,033 5,872