Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Lékaři celkem 2 672 2 763 2 699 2 673 2 733
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
76 373 77 329 93 282 94 631 97 619
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,054 4,117 4,572 4,708 4,688