Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Lékaři celkem 2 733 2 725 2 744 2 751 2 814
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
97 619 104 953 105 839 125 999 156 010
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
4,688 4,843 5,033 5,872 6,217

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz podle krajů
    • Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v Plzeňském kraji

Metodika