HDP, regionální účty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
104,3 103,4 103,0 104,0 100,4
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
222 957 233 234 243 655 255 226 262 067
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
388 432 405 156 421 813 440 631 449 822