HDP, regionální účty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
105,5 102,5 100,6 94,1 104,2
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
254 606 267 485 280 050 276 247 297 919
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
439 561 459 122 476 656 467 511 504 354