HDP, regionální účty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
102,4 105,5 102,5 100,6 93,8
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
239 439 254 606 267 405 279 978 276 380
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
414 514 439 561 458 985 476 533 467 736