HDP, regionální účty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
102,5 95,9 102,9 104,3 103,4
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
202 607 198 464 208 139 222 957 232 894
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
354 520 346 955 363 319 388 432 404 565