HDP, regionální účty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
102,9 104,3 103,4 103,0 104,0
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
208 139 222 957 233 234 243 655 255 226
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
363 319 388 432 405 156 421 813 440 631