HDP, regionální účty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
104,2 102,4 105,5 102,5 100,3
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
230 887 239 439 254 606 267 405 278 672
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
401 079 414 514 439 561 458 985 474 310