HDP, regionální účty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
95,9 102,9 104,3 103,4 103,2
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
198 464 208 139 222 957 233 234 243 908
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
346 955 363 319 388 432 405 156 422 251