Sociální zabezpečení 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 693 1 717 1 705 1 826 1 786
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 275 1 402 1 486 1 810 2 046
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
131 235 132 327 133 017 133 610 133 803
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
97 809 98 875 99 758 100 478 100 873
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 308 11 424 11 811 12 380 13 423