Sociální zabezpečení 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 703 1 693 1 717 1 705 1 826
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 149 1 275 1 402 1 486 1 810
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
129 868 131 235 132 327 133 017 133 610
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
96 350 97 809 98 875 99 758 100 478
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 038 11 308 11 424 11 811 12 380