Sociální zabezpečení 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 733 1 703 1 693 1 717 1 705
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 033 1 149 1 275 1 402 1 486
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
128 741 129 868 131 235 132 327 133 017
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
95 180 96 350 97 809 98 875 99 758
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 933 11 038 11 308 11 424 11 811