Sociální zabezpečení 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 705 1 826 1 786 2 505 2 398
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 486 1 810 2 046 2 928 2 736
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
133 017 133 610 133 803 133 188 131 898
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
99 758 100 478 100 873 100 638 99 203
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 811 12 380 13 423 14 434 15 371

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Plzeňském kraji
  • Kartogramy
    • Průměrná měsíční výše starobního důchodu mužů
    • Průměrná měsíční výše starobního důchodu žen

Metodika