Sociální zabezpečení 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 826 1 786 2 505 2 398 2 412
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 810 2 046 2 928 2 736 2 464
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
133 610 133 803 133 188 131 898 131 450
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
100 478 100 873 100 638 99 203 99 037
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
12 380 13 423 14 434 15 371 18 002

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Plzeňském kraji
  • Kartogramy
    • Průměrná měsíční výše starobního důchodu mužů
    • Průměrná měsíční výše starobního důchodu žen

Metodika