Sociální zabezpečení 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 701 1 733 1 703 1 693 1 717
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
985 1 033 1 149 1 275 1 402
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
128 884 128 741 129 868 131 235 132 327
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
95 105 95 180 96 350 97 809 98 875
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
10 740 10 933 11 038 11 308 11 424