Sociální zabezpečení 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
1 717 1 705 1 826 1 786 2 505
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
1 402 1 486 1 810 2 046 2 928
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
132 327 133 017 133 610 133 803 133 188
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
98 875 99 758 100 478 100 873 100 638
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 424 11 811 12 380 13 423 14 434