Kriminalita, nehody 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Registrované trestné činy 10 324 8 996 8 224 10 207 9 562
Dopravní nehody celkem 4 091 3 731 3 914 3 890 4 610
Požáry celkem 1 082 1 085 1 019 1 335 1 169