Kriminalita, nehody 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Registrované trestné činy 9 727 9 923 10 324 8 996 8 224
Dopravní nehody celkem 3 590 3 673 4 091 3 731 3 914
Požáry celkem 989 1 199 1 082 1 085 1 019