Kriminalita, nehody 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Registrované trestné činy 12 822 13 713 11 991 10 512 9 679
Dopravní nehody celkem 3 453 3 121 2 905 3 205 3 352
Požáry celkem 1 180 1 076 938 1 244 935