Kriminalita, nehody 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Registrované trestné činy 9 923 10 324 8 996 8 224 10 207
Dopravní nehody celkem 3 673 4 091 3 731 3 914 3 890
Požáry celkem 1 199 1 082 1 085 1 019 1 335