Kriminalita, nehody 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Registrované trestné činy 13 713 11 991 10 512 9 679 9 727
Dopravní nehody celkem 3 121 2 905 3 205 3 352 3 590
Požáry celkem 1 076 938 1 244 935 989