Dopravní nehody v Kraji Vysočina v roce 2017

 

V roce 2017 bylo způsobeno na území Kraje Vysočina 4 423 dopravních nehod při provozu na pozemních komunikacích, z toho 161 pod vlivem alkoholu (tj. 3,6 % z celkového počtu, průměr za ČR je 4,0 %). Uvedeny jsou všechny nehody, které byly nahlášeny, přičemž od roku 2009 došlo ke změně pravidel pro hlášení nehody Policii ČR. Proti předchozímu roku 2016 se jejich počet zvýšil o 6,6 procenta. Za posledních devět let je to nejvyšší počet dopravních nehod zaznamenaných v jednom roce. Za celé sledované období došlo na Vysočině k 30 215 nehodám, v porovnání s ostatními kraji je Vysočina pod celostátním průměrem.

Počet dopravních nehod v Kraji Vysočina

 

Počet dopravních nehod v roce 2017 podle krajů
 

Počet dopravních nehod na 1 000 obyvatel v roce 2017

 

Škody způsobené při nehodách v roce 2017 dosáhly celkové hodnoty 295 mil. Kč a proti předchozímu roku byly jen nepatrně nižší. Od roku 2009 je to však třetí největší škoda. Za celé devítileté období přesáhly škody úroveň 2,2 miliardy Kč. Průměrná škoda vzniklá při jedné nehodě představovala v loňském roce v Kraji Vysočina 66 766 Kč. Nejdražší nehody měli v  Jihočeském kraji (75 993 Kč) a nejlevněji bourali v Libereckém kraji (45 371). Průměr za celou Českou republiku představoval hodnotu 60 836 Kč. Za sledované devítileté období se na Vysočině nejdráže bouralo v roce 2009, kdy průměrná škoda dosáhla bezmála sto tisíc korun (to bylo nejvíce mezi všemi kraji).

Škody způsobené při dopravních nehodách v Kraji Vysočina

Škody způsobené při dopravních nehodách v roce 2017 podle krajů

Nejzávažnějším důsledkem dopravních nehod je úmrtí a zranění osob. V roce 2017 zemřelo v Kraji Vysočina při nehodách na pozemních komunikacích 29 osob, což bylo nejméně od roku 1996. Zraněno bylo 1 539 osob, z toho 145 zranění bylo hodnoceno jako těžká. Od roku 1996 zemřelo na silnicích kraje celkem 1 251 osob, bylo evidováno 4 996 těžce zraněných a 32 980 lehce zraněných. Za nejtragičtější lze označit rok 2003, kdy bylo usmrceno 89 lidí.

Počet usmrcených při dopravních nehodách v Kraji Vysočina (do 24 hod. po nehodě)

Počet usmrcených při dopravních nehodách podle krajů (do 24 hod. po nehodě)

 

Při 167 nehodách, které byly nahlášeny v Kraji Vysočina, byl spolujezdcem alkohol nebo drogy. Ve 161 případech bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu a u šesti nehod byly prokázány drogy.

Nehody pod vlivem alkoholu a drog v roce 2017 (v % z celkového počtu)

V rámci Kraje Vysočina byla vyhodnoceno i období roku, kdy k nehodám došlo. Z tohoto přehledu vyplývá, že nejvíce nehod bylo zaznamenáno v červnu a srpnu (10,2 %) a nejméně v únoru (4,9 %). Nejvíce obětí si vyžádaly nehody v prosinci a nikdo nezemřel při dopravních nehodách v září.

Nehody, usmrcené osoby a hmotné škody v jednotlivých měsících roku 2017 v % z celkového počtu v Kraji Vysočina

Při vyhodnocení dnů v týdnu se jeví jako nejhorší pátek, na který připadá 16,6 % nehod. V neděli bylo nehod nejméně (11,9 %). Čtvrtek je vyhodnocen v roce 2017 jako nejtragičtější a nejméně lidí na silnicích zemřelo v úterý a v neděli.

Nehody a usmrcené osoby podle dnů v týdnech roku 2017 v % z celkového počtu v Kraji Vysočina
 

Zdroj: Policejní prezídium ČR